Skriv här det du söker efter!

Vägledning, Integration

Vägledning, Integration

Vi erbjuder utbildning åt vägledare och handledare inom ramen för flera olika utvecklingsprojekt. Vägledare och handledare är nyckelpersoner, vars arbetsuppgifter blir allt viktigare på alla utbildningsnivåer och samhällssektorer. Den fortbildning vi erbjuder inom vägledning och handledning är dagsaktuell och angelägen för vägledarens och handledarens egen kompetensutveckling. De teman som tas upp är livslång vägledning, handledarkompetens, vägledning till sysselsättning, karriärvägledning, framtidens kompetenser och arbetsmarknad, samt stöd för integration.

Aktuellt:

2019
8.11 Helsingfors Avslutningskonferens för Stig In
7-8.3 Vörå Att förstå trauma och resiliens bland vuxna flyktingar
31.1-1.2 Kyrkslätt Barnskyddet och invandrarbarn
2018
13-14.12 Helsingfors Rasism, inkludering och förebyggande perspektiv och metoder i skolan
8-9.11 Åbo Skolan och daghemmet – en grund för lyckad inkludering
23-24.10 Vasa De Stora Österbottniska Integrationsdagarna
27-28.9 Helsingfors Maahanmuuttajatytöt jotka toteuttavat unelmansa – Miten voimme tukea toisiamme?
31.8 Helsingfors Women are the future of Islam
7-9.6 Sibbo Stig in! How to include immigrant children in school. Anm. senast 1.6
14-15.5 Nagu Stig in! Vad kan vi lära av varandra? – Goda modeller för integrering av nyanlända (fullsatt)
 8.5  Åbo  Vägledning inför framtidens arbetsmarknad (fullsatt)

Kontaktpersoner:

Linda Ahllbäck

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Kulturell mångfald, integration
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

 

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Coaching, vägledning, digitalisering, nätkursutveckling samt integrationsfrågor
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Utbildningsplanerare

 

Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

Kristina Westerén
Kristina Westerén

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare

 

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

 

Uppdaterad 12.6.2020