Vägledning, Integration

Vägledning, Integration

Vi erbjuder utbildning åt vägledare och handledare inom ramen för flera olika utvecklingsprojekt. Vägledare och handledare är nyckelpersoner, vilkas roll blir allt viktigare på alla utbildningsnivåer och inom olika samhällssektorer. Den fortbildning vi erbjuder är dagsaktuell och angelägen för vägledarens och handledarens egen kompetensutveckling. De teman som tas upp är livslång vägledning, handledarkompetens, vägledning till sysselsättning/karriärvägledning, framtidens kompetenser och stöd för integration.

Kontaktpersoner:

Linda Ahlbäck
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

Carina Gräsbeck
Coaching, vägledning, digitalisering, nätkursutveckling samt integrationsfrågor
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Yvonne Grönlund
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7471, +35850 548 9515
yvonne.gronlund(a)abo.fi

Satu Laitila
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

Mona Riska
Livslång vägledning, vägledning till sysslesättning, integrationsfrågor
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

 

Uppdaterad 19.3.2018