Skriv här det du söker efter!

Språkpärla är ett fortbildningsprojekt för alla som arbetar inom småbarnspedagogik och förskola. Under fortbildningshelheten aktualiseras utveckling av barns språkliga färdigheter och identitet. En djupdykning görs i hur man kan utveckla språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt inom småbarnspedagogik. Fortbildningen ger dig mångsidiga verktyg för verksamheten. Du får möjlighet att utveckla beredskap att stödja en- och flerspråkiga barn och familjer i verksamhetsmiljöer med svenska som huvudspråk. Projektet bidrar till en verksamhetskultur där alla språk är en resurs.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola.

Innehåll:

Helheten är uppdelad i fyra moduler (Pärla 1-4). Du har möjlighet att delta i alla moduler eller välja någon av de fyra. Den första modulen (Pärla 1) kan ses som en introduktion till de övriga delarna (Pärla 2-4). Modulerna hittar du längst nere på denna sida.

  1. Att arbeta språkmedvetet och språkstimulerande
  2. Språkliga färdigheter, språklig identitet och mångfald av familjer
  3. Att möta mångfalden i daghem och förskola
  4. Språkbad och språkberikad småbarnspedagogik

Tidpunkt och ort:

Parallella utbildningar på tre orter (Helsingfors, Vasa, Åbo) under 2018 ̶ 2019.
För datum och klockslag se under respektive modul.

Anmälning på cll.fi/anmalan

Omfattning:

Fortbildningshelheten består av totalt 13 närstudiedagar  fördelade på tre terminer. Pärla 1-3 kl. 13-17 och pärla 4 heldagar kl. 9-16.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Pärlor för projektet Språkpärla

 

 

Uppdaterad 25.8.2021