Språkpärla är ett fortbildningsprojekt för alla som arbetar inom småbarnspedagogik och förskola. Under fortbildningshelheten aktualiseras utveckling av barns språkliga färdigheter och identitet. En djupdykning görs i hur man kan utveckla språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt inom småbarnspedagogik. Fortbildningen ger dig mångsidiga verktyg för verksamheten. Du får möjlighet att utveckla beredskap att stödja en- och flerspråkiga barn och familjer i verksamhetsmiljöer med svenska som huvudspråk. Projektet bidrar till en verksamhetskultur där alla språk är en resurs.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola.

Innehåll:

Helheten är uppdelad i fyra moduler (Pärla 1-4). Du har möjlighet att delta i alla moduler eller välja någon av de fyra. Den första modulen (Pärla 1) kan ses som en introduktion till de övriga delarna (Pärla 2-4). Modulerna hittar du längst nere på denna sida.

  1. Att arbeta språkmedvetet och språkstimulerande
  2. Språkliga färdigheter, språklig identitet och mångfald av familjer
  3. Att möta mångfalden i daghem och förskola
  4. Språkbad och språkberikad småbarnspedagogik

Tidpunkt och ort:

Parallella utbildningar på tre orter (Helsingfors, Vasa, Åbo) under 2018 ̶ 2019.
Alla utbildningstillfällen kl. 13-17. För datum se under respektive modul.

OBS! Sista anmälningsdag för Pärla 1 är den 28 september. Anmälning på cll.fi/anmalan

Omfattning:

Fortbildningshelheten består av totalt 10 närstudiedagar (á 4h ) fördelade på tre terminer.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Pärlor för projektet Språkpärla

 

 

Uppdaterad 7.9.2018