Språkpärla är en fortbildningshelhet för dig som arbetar inom småbarnspedagogik och förskola. Fortbildningshelheten består av 4 moduler (pärla 1-4). Du har möjlighet att delta i alla moduler eller välja någon av de fyra. Den första modulen (pärla 1) kan ses som en introduktion till de övriga delarna (pärla 2-4).

Under fortbildningshelheten aktualiseras utveckling av barns språkliga färdigheter och identitet. En djupdykning görs kring hur man kan utveckla språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt inom småbarnspedagogik. Fortbildningen ger dig mångsidiga verktyg för verksamheten. Som deltagare har du möjlighet att utveckla beredskap att stödja barn och familjer med svenska som andraspråk/ språkbadsspråk till en balanserad flerspråkighet där barnets alla språk ses som resurs.

Målgrupp:

För dig som jobbar inom småbarnspedagogik och förskola

Tidpunkt och ort:

Parallella utbildningar på tre orter (Vasa, Helsingfors, Åbo) under 2018 ̶ 2019.

Omfattning:

Fortbildningshelheten består av 10 närstudiedagar (á 4h ) fördelade på tre terminer.

Helheten är uppdelad i fyra moduler (pärlor).

Pärlband som symboliserar modulerna i projektet Språkpärla.

Uppdaterad 24.5.2018