Att arbeta språkmedvetet och språkstimulerande

Pärla 1 för projektet Språkpärla

Pärla 1: Att arbeta språkmedvetet och språkstimulerande i småbarnspedagogiken

Innehåll:

En kortare introduktionsdel som inspirerar dig och dina kollegor att bekanta er med språkmedvetet och språkstimulerande arbete ur många olika perspektiv. Du ges möjlighet att reflektera över daghemmets språklandskap samt öppna ögonen för hur olika språk syns och hörs i den verksamhetsmiljö du arbetar.

Tidpunkt och ort:

Helsingfors: 12.10 och 2.11.2018

Vasa: 9.10 och 30.10.2018

Åbo: 11.10 och 1.11.2018

Fortbildningen går parallellt på de olika orterna.

Utbildare:

Mari Bergroth FD, specialforskare i pedagogik vid Åbo Akademi Foto av föreläsaren Mari Bergroth.
Katri Hansell FD, projektforskare vid Åbo Akademi Katri Hansell, projektforskare vid ÅA

 

Uppdaterad 11.6.2018