Skriv här det du söker efter!

Språklig mångfald som resurs

Pärla 2 i projektet språkpärla

Pärla 2: Språkliga färdigheter, språklig identitet och mångfald av familjer

Innehåll:

Inom kursmodulen Pärla 2 får du fördjupa dina kunskaper om hur man med barnen kan arbeta språkstimulerande, med särskild inriktning på samverkan med vårdnadshavarna. Du vidareutvecklar beredskap att skapa en inkluderande daghemsmiljö för barn från olika språkliga hemförhållanden.

Samverkan med vårdnadshavare är centralt inom småbarnspedagogiken och det är inte alltid lätt att förstå hur andra tänker och hur man ska agera för att få så god kontakt som möjligt. Vårdnadshavare tänker väldigt olika om sin roll i barns språkutveckling och denna syn är starkt kopplad till deras levnadsvillkor, barnsyn och synen på föräldrarollen. Utifrån ett samhällsperspektiv speglas hur föräldrar kan agera och resonera om barnuppfostran med fokus på språk beroende på generella levnadsvillkor, språkliga villkor i hemmiljön, syn på språkutveckling och på barnlitteratur.

Tidpunkt och ort:

Helsingfors: 16.11, 12.12.2018 och 25.1, 14.2.2019 kl. 13-17

Vasa: 13.11, 13.12.2018 och 22.1, 11.2.2019 kl. 13-17

Åbo: 15.11, 11.12.2018 och 24.1, 15.2.2019 kl. 13-17

Fortbildningen ordnas parallellt på de olika orterna.

Utbildare:

Mari Bergroth FD, specialforskare i pedagogik vid Åbo Akademi Foto av föreläsaren Mari Bergroth.
Ann-Katrin Svensson, FD, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande, vid Åbo Akademi

 

Pärla 3 i projektet Språkpärla

Pärla 3: Att möta mångfalden i daghem och förskola

Innehåll:                                        

Inom modulen Pärla 3 får du bekanta dig med olika sätt att identifiera och följa upp barns språkliga utveckling. Du lär dig grunderna i att använda olika tecken som stöd för att hjälpa de barn som behöver få andra sätt än det verbala språket att uttrycka sig på och du får insikter i hur du kan uppmärksamma och följa upp en- och flerspråkiga barns språkliga utveckling i ditt arbete som pedagog.

Dessutom ger universitetslektor Tünde Puskas (FD) en webbföreläsning om att identifiera, följa upp och bedöma flerspråkig utveckling hos daghems- och förskolebarn.

Tidpunkt och ort:

Helsingfors: 29.3, 11.4 och 24.5.2019 kl. 13-17

Vasa: 26.3, 8.4, 15.5** och 21.5.2019 kl. 13-17

Åbo: 29.3*, 11.4*, 23.5.2019 kl. 13-17

*(De två första Åbotillfällena arrangeras i Helsingfors, den 29.3 och 11.4).

**(Webbföreläsning som arrangeras från Vasa. Helsingfors- och Åbogruppen deltar på distans).

Den 8 och 11.4 håller Sandra Westerholm kort introduktion om användbara stödtecken samt en workshop med praktiska övningar. Dessa dagar delas upp i en förmiddagsgrupp (9-12) och en eftermiddagsgrupp (13-17).

Inom maj månad håller Tünde Puskas en föreläsning i Vasa (Åbo och Helsingfors på distans) om att identifiera, följa upp och bedöma flerspråkig utveckling hos daghems- och förskolebarn.

Utbildare:

Siv Björklund, FD, professor i språkbad vid Åbo Akademi Foto av Siv Björklund.
Ann-Katrin Svensson, FD, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande, vid Åbo Akademi
Sandra Westerholm, handledare i tecken som stöd Bild på Sandra Westerholm
Tünde Puskas, FD, universitetslärare vid Linköpings universitet Bild Tunde Puskas

 

Pärla 4 i projektet Språkpärla

Pärla 4: Språkbad och språkberikad småbarnspedagogik

Innehåll: 

Tänk om du tillsammans med dina kollegor utformade språkligt medvetna temahelheter där språket (eller språken) lyfts fram i nästan allt ni gör? Det kan du göra i Pärla 4 under handledning av erfarna lärarutbildare. Dessutom erbjuds du grundläggande kunskaper i tvåspråkig pedagogik, exempelvis språkbad och tandempedagogik. Du har även tillgång till digitala föreläsningar om tidigt fullständigt språkbad.                                                                                                                                             

Tidpunkt och ort:

Helsingfors:

Grupp 1: 12.9, 8.10, 14.11 kl. 9.00-16.00

Grupp 2: 13.9, 9.10, 15.11 kl. 9.00- 16.00

Vasa:

Grupp 1: 9.9, 7.10, 12.11 kl. 8.30-16.30

Fortbildningen ordnas parallellt på de olika orterna. Observera att fortbildningsdagarna är heldagar. På grund av stort antal anmälningar delas Helsingforsdeltagarna in i två grupper. Meddelande om vilken grupp du tillhör sänds inom augusti månad. De som anmält sig till Åbo erbjuds möjlighet att delta i Helsingfors. De meddelas inom augusti.

Maria Kvist, FM, universitetslärare vid Åbo Akademi
Katri Hansell, FD, projektforskare vid Åbo Akademi Katri Hansell, projektforskare vid ÅA
Nina Peltomäki, PeM, Språkbadslärare Nina Kallio
Benita Nordgren, PeM, Språkbadslärare

 

Uppdaterad 7.11.2019