Skriv här det du söker efter!

Leader-grupperna på kartan

Leader-grupperna på kartan

Leader-grupperna som är med i Habitability-nätverket är markerade med grått och namngivna på kartan. En lista på alla Leader-grupper finns på Leader Finlands webbplats.

En karta över Finland där alla 54 leaderområden är utmärkta.

 

 

Uppdaterad 7.1.2022