Kirjoita tähän hakemasi!

Asuttavuus – Habitability

Asuttavuus – Habitability

Asuttavuus on erityisesti pienten saaristoyhteisöjen tarkastelua ja kehittämistä varten kehitetty työkalu. Englanniksi työkalua – tai käsitettä – kutsutaan nimellä habitability.

Habitability-verkoston toiminnalla on kaksi tavoitetta: I) vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta ja II) saada aikaan toimivan, maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkoston.

Suomen saaristokäräjät: Hyvinvoivat ihmiset – sisävesiltä ulkosaaristoon

Habitability – Elinvoimaisesti ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet -teemaverkoston loppuseminaari pidettiin Turussa 4.–5.12.2023. Tämän linkin kautta seminaarin ohjelma ja materiaalit.

Asuttavuuden käsite on läheistä sukua YK:n kestävän kehityksen tavoitteille ja Agenda 2030:lle. Asuttavuus tuo globaalit kestävyystavoitteet paikalliselle tasolle ja tekee niistä konkreettisempia. Saaristoyhteisön asuttavuus tarkoittaa, että asukkaille on työpaikkoja, asuntoja, koulu, lauttayhteyksiä, yhteisöllisyyttä – kaikkea sitä, mitä kestävä yhteiskunta tarvitsee voidakseen pitää huolta ihmisistään, luonnostaan ja ympäröivästä meri- tai vesialueesta.

Asuttavuusanalyysi on tärkeä kehittämisen lähtökohta. Analyysi tuo esille mahdollisia kehitystarpeita mutta osoittaa myös mitä alueella tai saaressa on hyvin toimivaa, jota kannattaa vaalia ja mainostaa. Åbo Akademin Saaristoinstituutti levittää tietoa ja osaamista asuttavuuskonseptista, mm. Habitability-verkoston kautta.

Alla olevassa Youtube-videossa kerrotaan kolmessa minuutissa mitä asuttavuus on. Video on tekstitetty suomeksi:

Päivitetty 11.12.2023