Skriv här det du söker efter!

Styrka, glädje och medkänsla

OBS! En motsvarande fortbildning arrangeras under 2021. För mera information och anmälan se https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/valbefinnande-som-ledord/ 

 

Styrka, glädje och medkänsla

  • Vill du lära dig att stärka elevers resurser och utvecklingsmöjligheter?
  • Vill du få verktyg för att stöda dina elever att ni sin fulla potential?
  • Vill du lära eleverna att komma igen vid motgångar?

Styrka, glädje och medkänsla handlar om att mångsidigt stärka dina elevers, kollegors och ditt eget välbefinnandet genom aktuell forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi i skola och utbildning. Fortbildningen handlar om att stöda eleverna att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra. Fortbildningen ger deltagarna verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur.

De olika fortbildningsdelarna hittar du längre ner på sidan.

https://www.youtube.com/watch?v=wc_z_mziMnI


Målgrupp:

Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen (max. 25 deltagare per kursort)

Närstudiedagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv psykologi i skola och undervisning. Mellan dagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten i skolan. Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna i skolan och att personalen ska inspireras att skapa egna kreativa tillämpningar av dem.

Utbildningen avslutas med en gemensam konferensdag för samtliga deltagare. Deltagarna får där tillfälle att för varandra presentera sina egna praktiska tillämpningar i positiv pedagogik samt utbyta idéer och erfarenheter.


Omfattning:

Fyra närstudiedagar regionalt för varje grupp + 1 gemensam konferensdag i Helsingfors, tisdagen den 5 november 2019.


Tid och ort:

Parallella utbildningar i Borgå, Jakobstad, Vasa och Åbo under 2019.

Borgå: 29.1, 22.3, 7.5 och 13.9

Jakobstad: 1.2, 20.3, 10.5 och 11.9

Vasa: 31.1, 19.3, 9.5 och 10.9

Åbo: 30.1, 21.3, 8.5 och 12.9

Samtliga utbildningsdagar hålls kl. 9-16.

Gemensam konferensdag i Helsingfors, tisdagen den 5 november 2019.


Omfattning:

Fyra närstudiedagar (1 dag/planerad vecka) regionalt och en gemensam konferensdag.


Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 3.9.2020