Skriv här det du söker efter!

Utbildarna Åse Fagerlund och Erika Fogelberg

Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum. Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.


Erika Fogelberg, PeM, ämneskompetens i hälsokunskap, koordinator för Folkhälsans hälsofrämjande verksamheter i skolor.

Erika har erfarenheter av arbete som klasslärare och därefter med hälsofrämjande för skolor på Folkhälsans förbund. Erika har deltagit i en utbildning i positiv psykologi vid Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School. I Glädjeforskningens skolintervention har hon hållit lektioner i positiv psykologi i interventionsklasser under ett läsår. Det senaste skolåret har hon åter arbetat som klasslärare och därmed fått testa på hur man kan implementera positiv psykologi i skolvardagen.

Erikas styrkor är att hon är nyfiken på det mesta och tycker om att sätta sig in i och prova på nya saker. Hon är också rättvis och uppskattar naturens skönhet och storhet.


 

Uppdaterad 5.9.2018