Skriv här det du söker efter!

Gemensam konferens


Här kommer vi att publicera information om den gemensamma konferensen som ordnas inom denna fortbildning. Konferensen ordnas tisdagen den 5 november 2019 i Helsingfors, mer information kommer vid ett senare skede!


 

Uppdaterad 3.1.2019