Skriv här det du söker efter!

Programmering och Making

Inom detta fortbildningsprojekt få du ta del av hur programmering kan användas som undervisningsmetod från förskolan till åk 9. Modulerna ordningsföljd  bygger på programmeringens progression och utgör tillsammans en fortbildningshelhet för programmering och making för lärare i grundskolan. Modulerna innehåller många konkreta övningar som kan användas i klassrummet med eleverna.

Uppdaterad 10.6.2019