Skriv här det du söker efter!

Making och programmering

Inom denna fortbildning får du ta del av hur programmering kan användas som undervisningsmetod från åk 1-9. Modulerna ordningsföljd bygger på programmeringens progression och utgör tillsammans en fortbildningshelhet för programmering och making för lärare inom grundläggande utbildningen. Modulerna innehåller många konkreta övningar som kan användas i klassrummet med eleverna.

Målgrupp:

Lärare och undervisande personal inom den grundläggande utbildningen.

Tid och ort:

Fortbildningen har börjat på våren 2019 och avslutas under hösten 2019. Klicka på ortnamnen här nedan  för mer information om respektive orts fortbildningsdagar.

Helsingfors – fullsatt

Pedersöre – några platser kvar!

Närpes – fullsatt

Esbo – några platser kvar!

Anmälan:

www.cll.fi/anmalan

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Uppdaterad 10.6.2019