Skriv här det du söker efter!

Hur jobbar man i ett makerspace?

Vad lär man sig i ett makerspace?

Kom och bekanta dig med verktyg, program och metoder som används i ett Makerspace för 3D design. Vi kommer att jobba med problemlösning genom learning by doing, designprocessen och zen-omröstning. Målet med processen är att designa en produkt  som ökar ordning och reda i ett Makerspace. Vi bekantar oss med Tinkercad och det nya Codeblocks tillägget samt använda AR. Processen kulminerar i lösningar som sedan 3D printas. Vi kommer även att bekanta oss med verksamheten i Helsinge skolas Makerspace.

Målgrupp:

Lärare och undervisande personal inom den grundläggande utbildningen.

Tid och ort:

Vanda: 22.11, kl 9-15

Utbildare:

Jan-Peter Holm från 3D Bear

Marcus Mohlin, Helsinge skola Makerspace

Anmälan:

www.cll.fi/anmalan

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Ta med egen Chromebook eller PC!


Micro:bit och making i Åbo

 

Inom denna fortbildning får du bekanta dig med hur man kan använda mikrokontrollern Micro:bit inom slöjd och naturvetenskap. Vi kommer att kombinera grunderna i elektronik med programmering genom att använd kopplingsplattan och bl a NTC-termistor och LDR- motstånd som sensorer. Modulerna innehåller många konkreta övningar som kan användas i klassrummet med eleverna. Fortbildningen ger en fördjupning i hur man kan använda Micro:bit kontrollern i klassrummet inom mångvetenskapliga projekt.

Målgrupp:

Lärare och undervisande personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Tid och ort:

Åbo: 27.11, kl 9-15

10.12, kl 9-15

Utbildare:

Bertil Eklund

Anmälan:

www.cll.fi/anmalan

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Ta med egen IKT-utrustning (Chromebook eller PC, ej lärplatta). Egen Micro:bit- och inventors kit får tas med, annars får man låna.

Uppdaterad 10.6.2019