Skriv här det du söker efter!

Grunderna i programmering och Making

Kan man använda programmering och making som undervisningsmetod i alla ämnen?

Visst kan man det! Kom med och bekanta dig med making med Makey Makey och programmering med Scratch. Vi kommer att bekanta oss med olika mångvetenskapliga projekt. Modulen innehåller många konkreta övningar som kan användas i klassrummet med eleverna.

Målgrupp:

Lärare och undervisande personal inom den grundläggande utbildningen.

Tid och ort:

Smedsby-Böle: 24.9, kl 14-17

Anmälan:

www.cll.fi/anmalan

PC och Chromebook behövs.

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Uppdaterad 2.10.2019