Skriv här det du söker efter!

Grunderna i programmering och Making

Kan man använda programmering och making som undervisningsmetod i alla ämnen?

Visst kan man det! Kom med och bekanta dig med making med Makey Makey och programmering  med Scratch. Vi kommer att bekanta oss med olika mångvetenskapliga projekt. Modulen innehåller många konkreta övningar som kan användas i klassrummet med eleverna.

Målgrupp:

Lärare och undervisande personal inom den grundläggande utbildningen.

Tid och ort:

Smedsby-Böle: 24.9, kl 14-17

Anmälan:

www.cll.fi/anmalan

PC och Chromebook behövs.

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

 

Kom och bekanta dig med grunderna i datalogiskt tänkande, programmering och making. Under fortbildningen får du testa olika spel och lekar, applikationer, programmeringsspråk och webbresurser som lämpar sig för barn i förskolan och inom småbarnspedagogiken.  Vi kommer även att bekanta oss med grunderna i making genom att designa och konstruera lösningar på vardagliga problem.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola.

Tid och ort:

Åbo: 19.11, kl 12-15

Anmälan:

www.cll.fi/anmalan (Sista anmälningsdag 5.11)

Ta gärna med egen lärplatta, annars finns det även möjlighet att låna!

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Uppdaterad 10.6.2019