Skriv här det du söker efter!

Hållbarhet som ledord

Hållbarhet som ledord

Inom projektet Hållbarhet som ledord eftersträvas att införa ett socialpedagogiskt tänk på alla nivåer inom utbildningssystemet. Begreppet hållbarhet syftar till att skapa hållbara modeller som kan leva vidare efter projekttidens slut. Projektet syftar till att vi i regionen har välmående barn och unga, en jämlik grundskola och ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer. Inom projektet utvecklas nya pedagogiska angreppssätt med fokus på välmående, delaktighet och ledarskap.

Längre ner på sidan hittar du olika temaområden som t.ex. ledarskap och delaktighet, beroende på vad du är intresserad av! Under varje sida listar vi olika pedagogiska caféer och workshops som är aktuella inom ämnet.

Målgrupp: Rektorer, undervisande- och elevvårdspersonal samt elever inom grundläggande utbildning.

Projektets organisation;

 

Kom med och skapa världens bästa och jämlika skola!

Läs mera på www.paraskoulu.fi/sv-fi/

Här kan du läsa mer om Grundskoleforumets arbete: https://minedu.fi/sv/grundskoleforumet

Uppdaterad 26.6.2020