Skriv här det du söker efter!

Ledarskap

Tidigare genomförda fortbildningar


Jakobstadsregionens rektorer – Välbefinnande, hälsa och välmående

Fokus under denna fortbildningsdag är välmående och hållbart ledarskap. En välmående rektor orkar bättre både på jobbet och på fritiden. Vilka faktorer påverkar vårt välmående, vad får oss att fungera och prestera bättre och lyckas som ledare? Många av dessa faktorer är egentligen inte komplicerade men lätta att glömma eller förbise under den hektiska vardagen. Inom ramen för projekt Hållbarhet som ledord samlar vi regionens alla rektorer för en dag kring välbefinnande, hälsa och välmående. Dagen i natursköna och rogivande Pörkenäs erbjuder även tillfällen för umgänge och fri diskussion.

Ett mera detaljerat schema för denna dag hittas i denna utskrivningsbara flyer!

Målgrupp:

Rektorer inom den grundläggande utbildningen i Jakobstadsregionen
samt deltagarna i kursen ’En verksamhetskultur där lärande och välmående är i fokus’ (kursdag 4)

Tidpunkt och ort:

7.2.2020 kl. 9-16.30 Pörkenäs lägergård, Jakobstad

Kontakt:

Kiti Lindén, kiti.linden@jakobstad.fi, 044-785 1808

Anmäl dig här!

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor på egen bekostnad. Eventuella mindre förändringar kan ske i programmet.


Österbottens elevvårdsdag 2020

Vad betyder egentligen det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan? Har vi koll på begreppen och har alla en gemensam förståelse kring dessa?

Under fortbildningsdagen kommer vi att beröra hur man kan utveckla de förebyggande och hälsofrämjande insatserna på den egna skolan. Vi får tillfälle att vässa våra rutiner för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevvårdsarbetet. Petri Partanen föreläser.

Ett mera detaljerat schema för denna dag hittas i denna utskrivningsbara flyer!

Målgrupp:

Skolornas elevvårdsgrupper inom den grtundläggande utbildningen samt deltagarna i Jakobstadsregionens kurs ”En verksamhetskultur där lärande och välmående är i fokus” (kursdag 3).

Tidpunkt:

6.2.2020 kl. 9–16

Ort:

Norrvalla, Vörå

 


En verksamhetskultur där lärande och välmående är i fokus

Målgrupp:

Ledningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen i Jakobstadsregionen

Tid och omfattning:

3 x 2 dagar (28-29.10.2019, februari 2020 & 28-29.8.2020)

  • Dag 1: Rektor och skolans lärprocesser. Teoretiska utgångspunkter för utbildningens tema.
  • Dag 2: Förberedelse av praktisk undersökning på egen skola vad gäller ”andra fasen” av läroplansarbetet. (Erfarenheter / lärdomar hittills av läroplansarbetet. Främjande resp hindrande faktorer i fortsatt arbete.)
  • Dag 3-4: Tema välmående. Avstämning av arbetet med undersökningen på egen skola. Förberedelse för redovisningen dag 5.
  • Dag 5: Redovisning av genomförda undersökningar. Lärdomar vad gäller rektors kommande arbete på den egna skolan.
  • Dag 6: Att organisera för lärande – olika forskningsperspektiv.

Utbildare:

Lars Svedberg, docent, Karlstads universitet
Torbjörn Sandén, PeD, Åbo Akademi
Camilla Forsberg, PeM, Åbo Akademi

Ort:

Jakobstad


Workshop för ledningsgrupper med Britt Lundberg

Målgrupp:

Ledningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen i Vasaregionen
Rektorer inom den grundläggande utbildningen i Vasaregionen

Tid och omfattning:

3×1 dag

  • Workshop 1 6.6.2019 vid Stundars (visionsarbete och förankring)
  • Workshop 2 30.9.2019 vid Stundars (förankring hos personalen)
  • Workshop 3, 4.2.2020 (förankring hos elever)

Utbildare:

Britt Lundberg

Ort:

Stundars, Vasa


Dialogisk reflektion för rektorer

Målgrupp:

Rektorer inom den grundläggande utbildningen i Vasaregionen

Tid och omfattning:

  • Start för alla 7.6.2019 vid Stundars
  • Återstår 4 träffar x 2h – 5-6.9, 6-7.11, 22-23.1, 18-19.3

OBS! Dialogisk reflektion för rektorer som skulle ha hållits 18.3 samt 19.3 genomförs på distans som ett diskussionstillfälle. Nytt datum för dessa meddelas senare.

Utbildare:

Britt Lundberg

Ort:

Stundars, Vasa

Uppdaterad 11.11.2020