Skriv här det du söker efter!

Delaktighet

Tidigare genomförda fortbildningar

 

Teman i Korsholm:

  • Skola i rörelse – Smedsby-Böle skola

Tidpunkt:

18.2 kl. 14.45-16.15

Ort och plats:

Smedsby-Böle skola, parkering Matildavägen 1

Utbildare och genomförande:

Vi delar med oss av praktiska exempel hur vi i Smedsby-Böle skola uppmuntrar eleverna till mera rörelse i skolvardagen, till exempel genom vår rörelseliga, discoraster, brain breaks och rastaktiviteter.

Rebecca Siegfrids och Mikael Wallsten jobbar båda som klasslärare i Smedsby-Böle skola. Båda brinner för rörelse och idrott i alla former och försöker få in det som en naturlig del i skolvardagen för att uppnå skolans gemensamma mål att vara en välmående skola.

Anmälan: senast den 14.2 via cll.fi/anmalan


  • Delaktighet och demokrati – en del av den förebyggande elevvården

Tidpunkt:

Torsdag 5.3 kl. 16.30 (Kaffe och tilltugg från 16.15)

Ort och plats:

Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64, 65630 Karperö

Utbildare och innehåll:

Läroplanen lyfter fram elevernas delaktighet i skolans verksamhet på olika plan. Skolan är också en plats där eleverna ges möjlighet att lära sig grunderna i demokratiskt inflytande. Delaktighet och demokratitänk  stöder på ett naturligt sätt elevvårdsarbetet inom skolan.

Inom ramen för skolans arbete inom det nationella nätverket Majakka har Norra Korsholms skola lyft fram utvecklandet av detta temaområde på nationell nivå. Vid tillfället presenteras arbetet och följs av ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Tillfället leds av rektor Robert Backman och speciallärare Hanna Granqvist

Målgrupp:

Huvudsakligen lärare i årskurs 1-6

Anmälan: senast den 2.3 via cll.fi/anmalan


Tema i Yttermark:

  • Fortsättning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – stöttning av läs- och skrivaktiviteter i klassrum

Ort och plats:

19.2 kl 17.30-19.00 i Yttermark skola (kaffe och tilltugg från kl. 17.15)

Utbildare:

Ida Kauppila, speciallärare och projektledare

Anmälan: senast den 12.2 via cll.fi/anmalan


Teman i Vasa:

  • ÖVIS DELAR II

Tidpunkt och plats:

Onsdag 11.3.2020 kl 14.45-16.15 i grundskolan, Kyrkoesplanaden 11-13.

Till tillfället inbjuds Vasa övningsskolas personal och utomstående via projektet #Likvärdighet i utbildningen med kommuner från Vörå i norr till Kristinestad i söder. Tillfället är schemalagt för samtliga lärarstuderande vid FPV i Vasa.

Fler detaljer i denna flyer (PDF).

Anmälan senast en vecka före tillfället via denna länk. På basen av anmälningarna kan en omfördelning av rummen ske.

Uppdaterad 11.11.2020