Skriv här det du söker efter!

CLL:s organisation

CLL:s organisation

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia har verksamhet i Åbo, Vasa och Jakobstad.

Ledningen

Direktör för CLL är
Torbjörn Sandén, som också är enhetschef för Vasaenheten.

Vicedirektörer är
Catharina Groop (enhetschef för Åboenheten) och

Camilla Ekman (Noviaenheten)

Direktionen

CLL:s högsta beslutande organ är direktionen.

Direktionsmedlemmar jämte suppleanter (fram till 31.12.2020)

Mikael Lindfelt, ordf Petri Salo
Wilhelm Barner-Rasmussen Mikael Kurula
Eva Juslin, viceordf. Thomas Böckelman
Niklas Stenbäck Bob Karlsson
Mikko Lagerspetz Lena Marander-Eklund
Mona Riska Christina Teirfolk
Anna-Carin Rösgren Ann-Christin Finnilä
Charlotta Sandberg Marit West-Sjöholm
Ann-Sofi Storbjörk Carina Gädda
Niina Tammi Oliver Back
Marianne West-Ståhl Carola Bryggman

 

Uppdaterad 4.2.2020