Skriv här det du söker efter!

Karriärvägledning för framtidens kunnande

Nya färdigheter för karriärvägledning

Vill du som arbetar med karriärvägledning öka din kompetens inom vägledningsarbete i digitala miljöer, jämställdhet och inkludering samt grön omställning? Kom och stärk dina vägledningskunskaper!

Avgift: Avgiftsfri

Tidtabell och anmälan: Fortbildningen ordnas online under våren 2024.

Målgrupp: Fortbildningen är riktad till dig som arbetar med karriärvägledning, t.ex. inom

 • sysselsättningstjänster
 • vägledningstjänster
 • ett kommunförsök
 • en utbildningsorganisation (alla utbildningsnivåer)
 • tredje sektorn
 • ett företag

Kurs 1: Digitalisering, 3 sp

I den här fortbildningen kommer du att stärka din kunskap om online-vägledning och de digitala miljöer som stöder ditt vägledningsarbete. Du får också lära dig att använda ny teknik (XR och AI) som en del av din vägledning.

Innehåll

 • Vägledningskompetens i digitala vägledningsmiljöer
 • Digitala tjänster som stöd för karriärplanering
 • Tillgänglighet och jämlikhet i vägledningen

Förverkligande

Fortbildningen omfattar en förberedande uppgift, fyra halvdagar samt mellanuppgifter relaterade till temat för att utveckla ditt arbete. Fortbildningen innehåller också två workshops för kollegialt stöd, där du får hjälp och stöd med uppgifterna från utbildarna och de andra deltagarna.

Tidpunkt

11.1.2024 deadline för förhandsuppgift

18.1.2024 tillfälle 1 (kl 14-17.30)

1.2.2024 tillfälle 2 (kl 14-17.30)

8.2.2024 frivillig träff (kl 15-16)

15.2.2024 tillfälle 3 (kl 14-17.30)

7.3.2024 tillfälle 4 (kl 14-17.30)

Anmälan: Anmälan stängd.

Kurs 2: Jämställdhet och inkludering, 3 sp

I den här fortbildningen ökar du din förståelse om dig själv som vägledare och om inkluderande vägledningstjänster och hur du kan främja ett mer mångsidigt och jämställt samhälle.

Innehåll

 • Introduktion till jämställdhet och inkluderingsexpertis
 • Vägledning om språk- och kulturmedvetenhet
 • Genusmedveten vägledning
 • Mångfald i arbetslivet
 • Dialogfärdigheter i vägledning

Förverkligande

Fortbildningen omfattar en förhandsuppgift, fyra halvdagar online och mellanuppgifter för att utveckla ditt arbete inom ämnet. Fortbildningen kommer att inkludera kollegialt lärande, både genom webbinarier och en online-plattform för att stödja lärandet.

Tidpunkt

15.3.2024 deadline för förhandsuppgift

19.3.2024 tillfälle 1 (kl 14-17.30)

9.4.2024 tillfälle 2 (kl 14-17.30)

23.4.2024 tillfälle 3 (kl 14-17.30)

7.5.2024 tillfälle 4 (kl 14-17.30)

Anmälan: crm.abo.fi/Events/2738/Apply. Anmälan senast 15.3.2024.

Kurs 3: Grön omställning, 3 sp

I den här fortbildningen lär du dig om ekologisk hållbarhet och grön omställning och får färdigheter att hantera dessa fenomen i ditt vägledningsarbete på ett etiskt och respektfullt sätt utifrån dina klienters värderingar.

Innehåll

 • Vad är ekologisk hållbarhet, grön omställning, grön vägledning – vart är vi på väg och varför behövs vägledning?
 • Cirkulär ekonomi, sektorer och färdigheter för miljömässig hållbarhet
 • Grön vägledning: vart ska vi vägleda och hur ska vi vägleda?
 • Perspektiv på hållbar utveckling i karriärvägledningen

Förverkligande

Fortbildningen omfattar en förhandsuppgift, tre halvdagar online och mellanuppgifter relaterade till temat för att utveckla ditt arbete. I fortbildningen ingår också en workshop online, där du har möjlighet att få hjälp och vägledning om uppgifterna från utbildarna och andra deltagare.

Tidpunkt

6.5.2024 deadline för förhandsuppgift

8.5.2024 tillfälle 1 (kl 14-17.30)

23.5.2024 tillfälle 2 (kl 14-17.30)

6.6.2024 tillfälle 3 (kl 14-17.30)

Anmälan: crm.abo.fi/Events/2739/Apply. Anmälan 2.5.2024.


Utbildare

Camilla Stenbäck, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande.
Porträttbild på Kicki Häggblom Kicki Häggblom, universitetslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.


Finskspråkiga fortbildningar inom vägledning

Under hösten 2023 ordnas motsvarande kurser på finska som arrangeras av Jyväskylä yrkeshögskola. Läs mer om finska kurserna här.

 

Finansiering och mål för fortbildning i vägledning och rådgivning

Fortbildningarna är en del av de åtgärder som finansieras av EU:s återhämtnings- och resiliensfond (RRF) för att reformera programmet för kontinuerligt lärande, som KEHA-centret ansvarar för. Fortbildningarna grundar sig på riktlinjerna i reformen för kontinuerligt lärande och målen i strategin för livslång vägledning 2020-2023 samt Finlands program för hållbar tillväxt.

Logon för projektet "Karriärvägledning för framtidens kunnande"

Uppdaterad 16.4.2024