Kirjoita tähän hakemasi!

Edvard Westermarckin arkisto

Avioliittoa, moraalia ja uskontoa koskevista tutkimuksistaan tunnettu sosiologi, antropologi ja filosofi Edvard Westermarck (1862–1939) jätti jälkeensä suuren kokoelman kirjeitä, käsikirjoituksia, katkelmia ja muistikirjoja. Westermarck omisti myös suuren valokuvakokoelman. Asiakirjoja säilytetään Åbo Akademin kirjaston arkistokokoelmissa.

Westermarck oli ensimmäisiä suomalaisia tutkijoita, jotka tekivät kansainvälistä uraa. Hänellä oli suuri vaikutus kokonaiseen brittiläisten ja kansainvälisten opiskelijoiden sukupolveen, sillä hän toimi sosiologian professorina London School of Economics ‑yliopistossa. Hänen oppilaitaan olivat muun muassa Morris Ginsberg, Gerald Camden Wheeler ja, ehkä kaikkein kuuluisimpana, Bronisław Malinowski. Hänen suomalaisiin oppilaisiinsa Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa kuuluivat Rafael Karsten, Hilma Granqvist ja Gunnar Landtman. Hänen kirjekokoelmansa sisältää kirjeenvaihtoa ajan merkittävimpien antropologien kanssa. Kirjekokoelmassa on myös paljon suomalaisten sukulaisten ja ystävien lähettämiä kirjeitä.

Edward Westermarck sitter vid ett bord.
Edvard Westermarck Englannin Boxhillissä.

Westermarck asui ajoittain Marokossa sekä teki maassa monien vuosien ajan kenttätyötä ja tutkimusretkiä. Valokuvaaminen oli yksi hänen kenttätutkimuksissa käyttämistään dokumentointimenetelmistä, ja Åbo Akademin kirjaston arkistokokoelmiin kuuluva kuvakokoelma sisältää hänen ottamaansa ainutlaatuista kuva-aineistoa.

Kirjeitä käytetään edelleen muun muassa moraalia, avioliittoa ja seksuaalisuutta koskevassa yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisessä tutkimuksessa. Asiakirja-arkistoja käytetään myös tietolähteenä tutkittaessa Suomen yliopistojen historiaa ja Åbo Akademin perustamista vuonna 1918, sillä Westermarck toimi juuri perustetun Åbo Akademin ensimmäisenä rehtorina vuosina 1918–1921 ja filosofian professorina vuosina 1918–1932.

Päivitetty 17.2.2022