Studera och forska på biblioteket

Grupparbetsrum

Det finns grupparbetsrum på Asa-biblioteket, Axelias bibliotek och Boktornet. Studerande vid Åbo Akademi kan boka ett grupparbetsrum i Åbo Akademis resursbokningssystem. Om du gör din bokning samma dag bör du beakta att rummet kan vara i användning trots att utrymmet inte har bokats.

För tillfället bokas grupparbetsrummen på Axelias bibliotek och Boktornet genom att kontakta kundservice vid respektive servicepunkt.

Läsesalar

Alla bibliotekets fyra servicepunkter erbjuder dig goda möjligheter att studera i en lugn och behaglig miljö. På Asa-biblioteket, Axelias bibliotek och Boktornet finns tysta läsesalar. På Arkens bibliotek finns läsplatser på olika ställen i byggnaden. Den största läsesalen (84 platser) hittar du på Boktornet.

Låsbara skåp och förvaring av material

Lunchpaus mitt i läsandet? Ingen panik, du kan låsa in böcker och ägodelar i servicepunkternas låsbara skåp för kortvarig förvaring. Boktornet erbjuder också skåp för långvarig förvaring.

Datorer

Varje servicepunkt har stationära datorer som kan användas av studerande och personal vid Åbo Akademi och Novia (användarnamn@novia.fi). På Arkens bibliotek, Asa-biblioteket och Boktornet finns ett mindre antal färdigt inloggade ”stådatorer” för kortvarig informationssökning. Stådatorerna kan användas av alla bibliotekets kunder.

Trådlöst nätverk

  • Eduroam (studerande)
  • Åbo Akademi Guest (övriga)

Kontakta kundservice om du vill logga in på gästnätverket.

Skriv ut, kopiera och skanna

Studerande och personal vid Åbo Akademi kan

  • Skriva ut, kopiera och skanna
  • Utskrifter och kopior debiteras på utskriftskvoten

Studerande och personal vid Novia kan

  • Skriva ut och skanna
  • Utskrifter debiteras på utskriftskvoten
  • Kopiering ej möjligt med utskriftskvoten

Övriga kunder kan

Uppdaterad 24.8.2018