Skriv här det du söker efter!

Studera och forska på biblioteket

På biblioteket finns utrymmen där du kan plugga koncentrerat och grupparbeta med dina studiekamrater.

Grupparbetsrum

Det finns grupparbetsrum på ASA-biblioteket och Bryggan (Boktornet). Studerande vid Åbo Akademi kan boka grupparbetsrummet på ASA-biblioteket i Åbo Akademis Peppi (Novia-studerande i Åbo kan boka grupprummet genom att kontakta personalen på ASA-biblioteket). Om du gör din bokning samma dag bör du beakta att rummet kan vara i användning trots att utrymmet inte har bokats. Övriga grupparbetsrum bokas genom att fylla i en lista som finns bredvid rummet.

Grupparbetsrummen är bara tillgängliga för studerande på Åbo Akademis och Novia (Åbo).

Bryggan (Boktornet)

I Bryggan finns tre grupparbetsrum, datorer, skrivare/kopieringsmaskin/skanner och ett litet kök. Boktornets tidskriftsläsesal är också i Bryggan.

Öppet må-sö 7–22 (01). När Boktornet är öppet är tidskriftsläsesalen i Bryggan öppen för alla bibliotekets besökare. Utanför Boktornets öppetider är Bryggan bara tillgänglig för Åbo Akademis och Novias studerande och ingång sker med egen hid-nyckel via ytterdörren mot Henriksgatan. Studiekort bör vara med.

Läsesalar

Alla bibliotekets fyra servicepunkter erbjuder dig goda möjligheter att studera i en lugn och behaglig miljö. På ASA-biblioteket, Axelias bibliotek och Boktornet finns tysta läsesalar. På Arkens bibliotek finns läsplatser på olika ställen i byggnaden. Den största läsesalen (84 platser) hittar du på Boktornet.

Låsbara skåp och förvaring av material

Lunchpaus mitt i läsandet? Ingen panik, du kan låsa in böcker och ägodelar i servicepunkternas låsbara skåp för kortvarig förvaring. Boktornet erbjuder också skåp för långvarig förvaring.

Datorer

Varje servicepunkt har stationära datorer som kan användas av studerande och personal vid Åbo Akademi och Novia (användarnamn@novia.fi). På Arkens bibliotek, ASA-biblioteket och Boktornet finns ett mindre antal färdigt inloggade ”stådatorer” för kortvarig informationssökning. Stådatorerna kan användas av alla bibliotekets kunder.

Trådlöst nätverk

  • Eduroam (studerande, logga in med användarnamet i formen username@abo.fi)
  • Åbo Akademi Guest (övriga)

Kontakta kundservice om du vill logga in på gästnätverket.

Skriv ut, kopiera och skanna

Studerande och personal vid Åbo Akademi kan

  • Skriva ut, kopiera och skanna
  • Utskrifter och kopior debiteras på utskriftskvoten

Studerande och personal vid Novia kan

  • Skriva ut och skanna
  • Utskrifter debiteras på utskriftskvoten
  • Kopiering ej möjligt med utskriftskvoten

Övriga kunder kan

Uppdaterad 29.10.2021