Skriv här det du söker efter!

Studera och forska på biblioteket

Studera och forska på biblioteket

På biblioteket finns utrymmen där du kan plugga koncentrerat och grupparbeta med dina studiekamrater.

Grupparbetsrum

Det finns grupparbetsrum på ASA-biblioteket och Bryggan (Boktornet). Studerande vid Åbo Akademi kan boka grupparbetsrummet på ASA-biblioteket i Åbo Akademis Peppi (Novia-studerande i Åbo kan boka grupprummet genom att kontakta personalen på ASA-biblioteket). Om du gör din bokning samma dag bör du beakta att rummet kan vara i användning trots att utrymmet inte har bokats. Övriga grupparbetsrum bokas genom att fylla i en lista som finns bredvid rummet.

Grupparbetsrummen är bara tillgängliga för studerande på Åbo Akademis och Novia (Åbo).

Bryggan (Boktornet)

I Bryggan finns tre grupparbetsrum, datorer, skrivare/kopieringsmaskin/skanner och ett litet kök. Boktornets tidskriftsläsesal är också i Bryggan.

Öppet må-sö 7–22 (01). När Boktornet är öppet är tidskriftsläsesalen i Bryggan öppen för alla bibliotekets besökare. Utanför Boktornets öppetider är Bryggan bara tillgänglig för Åbo Akademis och Novias studerande och ingång sker med egen hid-nyckel via ytterdörren mot Henriksgatan. Studiekort bör vara med.

Läsesalar

Alla bibliotekets fyra servicepunkter erbjuder dig goda möjligheter att studera i en lugn och behaglig miljö. På ASA-biblioteket och Boktornet finns tysta läsesalar. På Arkens och Academills bibliotek finns läsplatser på olika ställen i byggnaden. Den största läsesalen (84 platser) hittar du på Boktornet.

Låsbara skåp och förvaring av material

Lunchpaus mitt i läsandet? Ingen panik, du kan låsa in böcker och ägodelar i servicepunkternas låsbara skåp för kortvarig förvaring. Boktornet erbjuder också skåp för långvarig förvaring.

Datorer

Varje servicepunkt har stationära datorer som kan användas av studerande och personal vid Åbo Akademi och Novia (användarnamn@novia.fi). På Arkens bibliotek, ASA-biblioteket, Academillbiblioteket och Boktornet finns ett litet antal ”stådatorer” för kortvarig informationssökning och tillgång till Åbo Akademis biblioteks e-resurser (på Boktornet och ASA-biblioteket även till Novias e-resurser). Stådatorerna kan användas av alla bibliotekets kunder.

Trådlöst nätverk

  • Eduroam (högskolestuderande)
  • Åbo Akademi Guest (övriga)

För att komma åt internet på Åbo Akademi Guest-nätverket behövs en e-postadress eller ett Facebook-, Google-, Microsoft- eller Twitter-konto. Koppla först din enhet till Abo Akademi Guest-nätverket. Öppna därefter en webbläsare och pröva öppna vilken webbplats som helst. Innan webbplatsen öppnas ombes du autentisera dig med din e-postadress eller ditt sociala medier-konto och godkänna villkoren för användningen av nätverket.

Skriv ut, kopiera och skanna

Studerande och personal vid Åbo Akademi kan

  • Skriva ut, kopiera och skanna
  • Utskrifter och kopior debiteras på utskriftskvoten

Studerande och personal vid Novia kan

  • Skriva ut och skanna
  • Utskrifter debiteras på utskriftskvoten
  • Kopiering ej möjligt med utskriftskvoten

Övriga kunder kan

Uppdaterad 15.12.2022