Skriv här det du söker efter!

Sök, hitta och använd

Sök, hitta och använd

Ibland räcker det med några få sökningar, men om du påbörjat ett större arbete behöver du lägga lite mera tid på dina sökningar. Här får du några tips på hur du kan göra för att komma igång på bästa sätt.

Ny på biblioteket?

 • Du har väl skaffat ett bibliotekskort?
 • Bekanta dig med Alma, bibliotekets viktigaste söktjänst
 • Bibliotekets guider i Libguides är till din tjänst 24/7
 • Håll ett öga på våra kurser eller boka handledning, vi hjälper dig gärna!
 • Kolla igenom vår guide för nya studerande

Alma

Alma är söktjänsten för Åbo Akademis bibliotek, arkivmaterial och e-resurser. För att se hur du använder Alma som ett proffs till exempel söker e-tidskrifter och e-artiklar kolla sökhjälp i Alma. Övriga instruktioner, som hur du beställer och reserverar, finns också i Alma.

Libguides

Libguides är den skräddarsydda informationssökningsguiden för studerande och forskare vid Åbo Akademi och Novia. Här hittar du litteratur- och söktips utvalda för just ditt ämne.

Var ska jag söka?

Jag skriver en uppsats eller mitt kandidatarbete

Innan du börjar söka måste du identifiera sökord (t.ex. centrala begrepp och facktermer) i ämnet du är intresserad av. Många gånger är problemformuleringen eller uppsatsrubriken den rakaste vägen till viktiga sökord. Tänk ut synonymer, alternativa stavningar, översättningar och förkortningar. 

 • Använd Alma för att söka i bibliotekets samlingar och nå e-resurserna
 • Libguides hjälper dig hitta relevanta tidskrifter
 • Sök e-artiklar i Almas sökflik E-artiklar
 • Slå upp ämnesord i Allfo
 • Gör sökningar på engelska och finska om du bara sökt på svenska
Jag har påbörjat mitt magisterarbete eller min doktorsavhandling

Då du vill fördjupa dig i ett ämne är det bäst att förutom Alma även använda de databaser som är viktiga i ditt ämne och som ger dig utökade möjligheter till precisa sökningar.

 • Hitta lämpliga databaser i Libguides och Databaser A-Ö i Alma
 • Lusläs bra artiklars litteraturförteckningar för att spåra andra bra artiklar och tidskrifter
 • Få inspiration – eller stöd – i databasen Base, som innehåller många avhandlingar
 • Kolla Melinda för att se vilken litteratur som finns på andra högskole- och universitetsbibliotek i Finland, kanske ett fjärrlån?
 • Skriver du pro gradu-avhandling eller diplomarbete? Grattis, du har rätt till gratis fjärrlån från hela världen!

E-resurser på distans

Är du hemma eller utanför campusnätverket blir du tillfrågad ditt användarnamn och lösenord när du försöker nå licenserade e-resurser i Alma. Ett litet antal resurser fungerar bara på campus eller då du kopplat upp dig via en VPN-anslutning. Kolla att du använder rätt version: Alma (ÅA) respektive Alma (Novia).

Finns allt i Alma?

Precis alla bibliotekets samlingar och resurser finns inte i Alma. Bland annat tryckta dagstidningar och arkivmaterial ingår delvis eller inte alls i Alma.

Tryckt material

 • Böcker tryckta före 1980 och tidskrifter vars utgivning upphört före år 1980 finns nödvändigtvis inte i Alma. Kolla i Boktornets kortkatalog eller mejla oss.
 • Tryckta dagstidningar finns i en skild databas som heter Tidning. Tidningarna är ofta sparade på mikrofilm och kan läsas på Boktornet.
 • Småtryck (t.ex. broschyrer, årsberättelser, små guider) finns bara delvis i Alma.

E-resurser

 • Exakt alla bibliotekets licenserade e-artiklar ingår inte i Almas E-artiklar-flik.
 • För att göra heltäckande sökningar i bibliotekets licenserade e-artiklar är det bra att också söka direkt i databaserna och inte enbart sökfliken E-artiklar i Alma.

Arkivmaterial

 • Bara en del av bilderna ur Arkivsamlingarnas material ingår i Alma. Läs mera om Arkivsamlingarna och deras egna databaser.

Digitaliserat material (e-friexemplar)

Räcker det om jag använder Google?

Vi rekommenderar inte att du använder vanliga Google. Däremot kan du pröva Google Scholar som är en ”vetenskapligare” version av Google. För att nå bibliotekets licenserade material (fulltextartiklar) via Google Scholar, aktivera ”Abo Akademi University Library – ÅAU Fulltext” under bibliotekslänkar i Google Scholar (den är färdigt aktiverad om du är innanför ÅA:s ip-område).

Referenserna svämmar över hjälp mig!

Referenshanteringsverktyget Zotero håller styr på bångstyriga referenser. Med dessa verktyg skapar du enkelt prydliga och garanterat korrekta källhänvisningar och -förteckningar. Kolla vår referenshanteringsguide för att se hur du förenklar din skrivprocess genom att använda ett referenshanteringsverktyg.

Uppdaterad 14.11.2022