Skriv här det du söker efter!

Publicera

Publicera

Webbpublicering i öppna arkiv synliggör din forskning. Bättre synlighet leder ofta till fler läsare och hänvisningar!

Åbo Akademis policy för öppen vetenskap betonar open access, att vetenskapliga publikationer som produceras vid Åbo Akademi görs tillgängliga öppet på nätet alltid när det är möjligt. Publicering i open access-publikationer av hög kvalitet rekommenderas och annars att icke-öppet tillgängliga publikationer parallellpubliceras alltid då detta är möjligt med beaktande av förlagets villkor.

Åbo Akademis publikationsarkiv i Doria följer open access-principen. Doria upprätthålls av Finlands nationalbibliotek och där publiceras vid ÅA framställda:

  • Lärdomsprov (pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar)
  • Redogörelser, rapporter etc.
  • Monografier, hela konferenspublikationer, hela seriepublikationer

Forskningsportalen AboCRIS är ÅA:s plattform för parallellpublicering och där görs fulltexter tillgängliga av

  • Forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer eller samlingsverk
  • Populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter eller tidningar
  • All forskningspublicering

Beställ ISBN

Obs! Biblioteket håller stängt i juli.

isbn@abo.fi

 

Uppdaterad 27.5.2024