Skriv här det du söker efter!

Publicera

Webbpublicering i Åbo Akademis publikationsarkiv synliggör din forskning. Bättre synlighet leder ofta till fler läsare och hänvisningar!

Åbo Akademis policy för öppen vetenskap betonar att vetenskapliga publikationer som produceras vid Åbo Akademi görs så öppet tillgängliga som möjligt. Vetenskapliga publikationer parallellpubliceras alltid då detta är möjligt med beaktande av förlagets villkor.

Åbo Akademis publikationsarkiv följer open access-principen, det vill säga ger gratis öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Publikationsarkivets material hittas i Doria som upprätthålls av Finlands nationalbibliotek:

  • Lärdomsprov (pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar)
  • Redogörelser, rapporter etc.
  • Monografier, hela konferenspublikationer, hela seriepublikationer

Forskningsdatabasen Artur är ÅA:s plattform för parallellpublicering och där finns

  • Forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer eller samlingsverk
  • Populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter eller tidningar
  • All forskningspublicering

 

Uppdaterad 22.11.2018