Publicera

Webbpublicering i Åbo Akademis publikationsarkiv synliggör din forskning. Bättre synlighet leder ofta till fler läsare och hänvisningar!

Publikationsarkivet följer open access-principen, det vill säga öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Åbo Akademis policy för öppen vetenskap betonar att vetenskapliga publikationer som produceras vid Åbo Akademi görs så öppet tillgängliga som möjligt. Vetenskapliga publikationer parallellpubliceras i Åbo Akademis publikationsarkiv alltid då detta är möjligt med beaktande av förlagets villkor.

Publikationsarkivet innehåller bland annat följande typer av publikationer

  • Lärdomsprov (främst doktorsavhandlingar)
  • Forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer eller samlingsverk (parallellpublicering)
  • Populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter eller tidningar
  • Monografier, hela konferenspublikationer, hela seriepublikationer
  • Redogörelser, rapporter etc.

Uppdaterad 24.8.2018