Vad är open access?

Vad är open access?

I första hand är det vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter som publiceras enligt open access-principen, men även böcker, forskningsdata och metadata förekommer. Open access-publiceringen har utvecklats som ett alternativ av engagerade forskare, bibliotekarier och förläggare i avsikt att:

  • främja den vetenskaliga kommunikationen mellan forskare och samhället
  • skapa en rimlig kostnadsnivå för vetenskaplig publicering genom att utmana de stora kommersiella förlagens monopolpriser

Open access-tidskrifter

Det är dock inte alltid gratis att ge ut artiklar i open access-tidskrifter. Tidskriftens infrastruktur, redaktionsarbetet och referee-granskningen kostar. Dessa kostnader kan täckas på olika sätt, ofta genom att universitetet eller forskaren själv betalar open access-tidskriften för publiceringen.

Det finns tre olika typer av publicering i open access-tidskrifter:

  1. Att publicera i vetenskapliga open access-tidskrifter med refereegranskning som inte finansieras genom prenumerationsavgifter. Internationella tidskrifter av den här typen hittar du i databasen DOAJ – Directory of Open Access Journals. Inhemska tidskrifter hittar du här.
  2. Att publicera i kommersiella prenumerationsbaserade open access-tidskrifter mot betalning. De flesta större tidskriftsförlag har sådana hybridtidskrifter.
  3. Att parallellpublicera i en kommersiell vetenskaplig tidskrift som inte är open access samt lägga ut en kopia av artikeln i ett öppet publikationsarkiv. Inom vissa ämnen finns stora internationella arkiv och allt fler lärosäten har egna publikationsarkiv. SHERPA/RoMEOs och SHERPA/JULIETs databaser innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policy beträffande parallellpublicering.

Uppdaterad 1.2.2018