Skriv här det du söker efter!

Vad är open access?

Vad är open access?

Open access innebär att publicerat forskningsmaterial är tillgängligt avgiftsfritt för läsaren, vilket främjar spridningen av forskningsresultat.

I första hand är det vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter som publiceras enligt open access-principen, men även bokkapitel, böcker, forskningsdata och metadata förekommer. Open access-publiceringen har utvecklats som ett alternativ av engagerade forskare, bibliotekarier och förläggare i avsikt att:

  • främja den vetenskapliga kommunikationen mellan forskare och mellan forskarsamfundet och samhället
  • skapa en rimlig kostnadsnivå för vetenskaplig publicering genom att utmana de stora kommersiella förlagens monopolpriser

Open access-tidskrifter

Det är dock inte alltid gratis att ge ut artiklar i open access-tidskrifter. Tidskriftens infrastruktur och redaktionsarbetet kostar. Dessa kostnader kan täckas på olika sätt, ofta genom att universitetet eller forskaren själv betalar open access-tidskriften för publiceringen.

Det finns tre olika typer av publicering i open access-tidskrifter:

  1. Att publicera i vetenskapliga open access-tidskrifter med refereegranskning som inte finansieras genom prenumerationsavgifter. Internationella tidskrifter av den här typen hittar du i databasen DOAJ – Directory of Open Access Journals. Inhemska tidskrifter hittar du i De vetenskapliga samfundens förteckning.
  2. Att publicera i prenumerationsbaserade tidskrifter som erbjuder en tilläggsservice för open access mot betalning, s.k. hybridtidskrift. De flesta större tidskriftsförlag har sådana hybridtidskrifter.
  3. Att publicera i en vetenskaplig tidskrift som inte är open access samt lägga ut en kopia av artikeln i ett öppet publikationsarkiv, dvs. att parallellpublicera. Inom vissa ämnen finns stora internationella arkiv och allt fler lärosäten har egna publikationsarkiv (eller repositorier). Databaserna SHERPA/RoMEOs och SHERPA/JULIET innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policyer beträffande parallellpublicering.

Uppdaterad 7.1.2019