Skriv här det du söker efter!

Så här gör du för att publicera

Så här gör du för att publicera

Checklista

 1. Du eller någon annan medförfattare bör vara knuten till Åbo Akademi
 2. Se till att du/författarna har rätten att publicera texten
 3. Konvertera texten till en enhetlig PDF/A-fil
 4. Fyll i formuläret och ladda upp texten som är sparad som en PDF/A-fil
  1. Magister- och licentiatavhandlingar samt diplomarbeten, använd detta formulär
  2. Övriga publikationer, använd detta formulär, använd detta formulär
 5. Underteckna avtalet om digital publicering

1. Anknuten till Åbo Akademi

Med anknytning till Åbo Akademi avses en person som är anställd av Åbo Akademi, eller inskriven för studier eller fortsatta studier vid Åbo Akademi, eller bedriver forskning vid Åbo Akademi med stipendiemedel. Ifall den ÅA-anknutna personen har anknytning till andra högskolor bör den ifrågavarande texten publiceras i den högskola där arbetet huvudsakligen utförts. Samma princip gäller för registrering av publikationer.

2. Kan texten publiceras?

När en text publiceras publiceras i Åbo Akademis publikationsarkiv behåller författaren/författarna rätten till texten. Inget hindrar att du också ger ut din text på ett kommersiellt förlag, men då bör du informera förlaget om att texten redan finns i ett publikationsarkiv.

Om du är den enda författaren och texten publiceras för första gången och du äger rättigheterna till allt tilläggsmaterial, såsom bilder och tabeller, finns det inga hinder för digital publicering i publikationsarkivet. Finns det medförfattare till texten bör alla underteckna avtalet om digital publicering.

Har din text publicerats tidigare hos ett kommersiellt förlag bör du innan parallellpublicering i publikationsarkivet försäkra dig om att förlaget tillåter detta. I SHERPA/RoMEO hittar du information om de olika förlagens villkor angående parallellpublicering. Om din text innehåller tidigare publicerade artiklar som har medförfattare (detta förekommer exempelvis i artikelavhandlingar) räcker det att du har alla medförfattares tillstånd till parallellpublicering, gärna skriftligen så att du senare kan verifiera detta. Även för allt tilläggsmaterial, såsom bilder och tabeller, behöver du upphovsmannens tillstånd.

I publikationsarkivet parallellpubliceras främst forskningsartiklar som tidigare utgivits i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer eller samlingsverk. Även tidigare publicerade populärvetenskapliga artiklar, rapporter m.m. kan göras tillgängliga i publikationsarkivet.

Webbpublicering av pro gradu- och licentiatavhandlingar samt diplomarbeten är tills vidare frivilligt.

3. Konvertera till PDF/A

Avhandlingar bör vara identiska med originalet. Parallellpublicering behöver inte.

 • Öppna texten i Word
 • Välj ”Save as Adobe PDF” eller ”Save as'” och filtypen PDF
 • Innan du sparar, välj ”options” och kryssa för ”ISO 19005-1 (PDF/A)”
 • Spara

4. Forumuläret

Om det inte går att bifoga pdf-filen i samband med av ifyllandet av formuläret kan pdf-filen skickas via Filesender eller som en e-postbilaga till abopub@abo.fi

5. Avtalet om digital publicering

Avtalet ska undertecknas av alla medförfattare. Ifall det är fråga om en tidigare publicerad open access-publikation räcker det med en underskrift.

Uppdaterad 15.4.2019