Kirjoita tähän hakemasi!

Julkaisuarkisto

Verkkojulkaiseminen avoimissa arkistoissa lisää tutkimuksesi näkyvyyttä. Parempi näkyvyys lisää lukijoiden ja viittausten määrää!

Åbo Akademin avoimen tieteen toimintapolitiikka korostaa open accessia, sitä että Åbo Akademissa tuotetut julkaisut saatetaan avoimesti verkossa luettaviksi aina kun se on mahdollista. Tutkijoita kehotetaan julkaisemaan korkeatasoisissa open access -julkaisuissa tai, milloin tämä ei ole mahdollista, rinnakkaisjulkaisemaan julkaisunsa kustantamon ehtoja noudattaen.

Åbo Akademin julkaisuarkisto Doriassa noudattaa open access -periaatetta. Sitä ylläpitää Suomen kansalliskirjasto ja Doriassa julkaistaan Åbo Akademissa tuotettuja:

  • Opinnäytteitä (väitöskirjoja ja maisterintasoisia opinnäytteitä)
  • Selvityksiä, raportteja jne.
  • Monografioita, konferenssijulkaisuja, sarjajulkaisuja

Tutkimustietokanta AboCRIS on Åbo Akademin rinnakkaisjulkaisemisen alusta ja siellä julkaistaan seuraavia kokotekstejä:

  • Tutkimusartikkeleja tieteellisistä lehdistä, konferenssijulkaisuista tai kokoomateoksista
  • Populaaritieteellisiä artikkeleita
  • Muu tieteellinen julkaisutoiminta

Päivitetty 20.10.2020