Skriv här det du söker efter!

Behörighetsgivande studier för elev- och studiehandledare, 60 sp

Behörighetsgivande studier för elev- och studiehandledare, 60 sp

Studier för elev- och studiehandledare

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet Åbo Akademi erbjuder för erhållande av behörighet som elev- och studiehandledare.

De fristående studierna omfattar totalt 60 sp.

Antagna avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten. Fristående studerande har inte rätt att kräva specialarrangemang och har heller inte rätt att få studiesociala förmåner. Studierna (60 sp) kan avläggas på 1,5 läsår men antagna får studierätt för två läsår. Fr.o.m. våren 2024 planeras antagning till de fristående studierna genomföras årligen.

Man kan ta emot endast en fristående studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

 

Omfattning

60 sp

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00