Kirjoita tähän hakemasi!

Laskentatoimi

Laskentatoimi

Laskentatoimi pääaineena

Laskentatoimi kuvaa, määrittää, analysoi ja arvioi organisaation todellisuutta systemaattisesti ja strukturoidusti. Näissä prosesseissa sekä ihmisillä että numeroilla (avainluvuilla) on tärkeä merkitys. Laskentatoimi luo perustan organisaation hallinnalle ja osoittaa ulospäin, miten organisaatio menestyy taloudellisesti. Laskentatoimen opiskelijana voit valita suuntautumisvaihtoehdoksi ulkoisen laskentatoimen, talouden hallinnan tai tilintarkastuksen. Ulkoinen laskentatoimi tarkastelee yhteisöjen tilinpäätöksiä, vuosikertomuksia ja verotusta. Talouden hallinta eli sisäinen laskentatoimi tarkoittaa erityyppisiä organisaatioiden sisäisiä controller-toimintoja, joissa keskeisiä prosesseja ovat budjetointi ja tulosanalyysi. Tilintarkastus perustuu erityisesti ulkoisen laskentatoimen mutta myös talouden hallinnan ja juridiikan osaamiselle. Konsernitilinpäätös, yritysanalyysit ja erilaiset laskennalliset kysymykset ovat laskentatoimen keskeisiä osa-alueita.

Laskentatoimen pääaineopiskelijana voit valita kursseja ja sivuaineita haluamasi ammatillisen profiilin rakentamiseksi. Voit halutessasi yhdistää laskentatoimen opintoihisi oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden kursseja sekä suorittaa tilintarkastajan tutkinnon (aluksi perustutkinnon, jonka jälkeen voi erikoistua joko yritysten tai/tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastukseen). Laskentatoimen osaamisesta on hyötyä kaikkialla työelämässä omasta työstä tai tehtävästä riippumatta, joten laskentatoimi on suosittu sivuaine ja sitä voi myös opiskella yksittäisinä kursseina.

Laskentatoimi on monitieteinen oppiaine, jolla on yhtymäkohtia useisiin muihin liiketaloudellisiin ja yhteiskuntatieteellisiin aineisiin. Oppiaineen etuna on myös sen selvä käytännön kytkös periaatteessa kaiken tyyppisiin ja kokoisiin organisaatioihin, niin yksityisiin, julkisiin kuin aatteellisiin yhteisöihin. Laskentatoimen oppiaine koostuu kolmesta osa-alueesta: ulkoinen laskentatoimi, talouden hallinta ja tilintarkastus. Oppiaineessa tehtävä tutkimus kattaa kaikki nämä osa-alueet ja on erilaisten tutkimushankkeiden ja -yhteistyön kautta hyvin verkottunutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Laskentatoimen pääaineopinnot avaavat ovia hyvin erilaisiin työtehtäviin. Laskentatoimen ekonomina olet talouden asiantuntija yrityksessä. Voit toimia isommassa yrityksessä talousjohtajana, controllerina tai kirjanpitäjänä tai toisaalta vastata pienemmän yrityksen taloudesta kokonaisvaltaisesti. Laskentatoimen osaamisesta on hyötyä myös projektipäällikön työssä. Toisaalta voit työskennellä rahoitusalalla analyytikkona tai muilla toimialoilla esimerkiksi investointikysymysten parissa. Moni laskentatoimen ekonomi hakeutuu tilintarkastusalalle tilintarkastajan tai konsultin tehtäviin. Yritysmaailman lisäksi työpaikkoja on myös julkisella ja kolmannella sektorilla. Laskentatoimen osaamista tarvitaan aina ja kaikkialla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 B
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Redovisning
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku