Kirjoita tähän hakemasi!

Psykologia

Psykologia

Psykologia pääaineena

Jokainen meistä saattaa jossain elämänvaiheessa tarvita apua itsensä ymmärtämiseen ja löytääkseen tien ulos ongelmatilanteesta. Psykologia on tieteenala, jonka kohteena ovat ihmisen ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ja suhteet. Psykologian opiskelijana opit esimerkiksi, miten aivot toimivat, mitkä ympäristötekijät vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen ja identiteetin kehittymiseen sekä miten ihmiset toimivat osana erilaisia ryhmiä. Psykologian osaamista tarvitaan monissa eri yhteyksissä, joista esimerkkeinä voidaan mainita muistihäiriöt tai oppimisvaikeudet, toimintakyvyn heikkeneminen, psyykkiset häiriöt (esim. syömishäiriöt, ahdistus, masennus tai fobiat), kuntoutus, rikostutkinta, työympäristöselvitykset kouluissa ja työpaikoilla sekä ammatilliset soveltuvuusarviot.

Psykologian opiskelu on monipuolista, ja syventäviin opintoihin sisältyy kliinisiä kursseja, joiden puitteissa teoria yhdistyy käytäntöön. Åbo Akademin laajan kurssitarjonnan lisäksi opiskelijat voivat osallistua Turun yliopiston, Ammattikorkeakoulu Novian sekä Suomen yliopistojen psykologian alan verkoston (Psykonet) tarjoamille kursseille. Opintoihin sisältyy myös viiden kuukauden harjoittelujakso. Psykologian opiskelijana voit yhdistää tutkintoosi pääaineen lisäksi valinnaisia kursseja, yhden pitkän sivuaineen tai kaksi lyhyttä sivuainetta. Kaikki Åbo Akademissa opiskelevat voivat opiskella psykologiaa lyhyenä sivuaineena, ja tulevat psykologian aineenopettajat suorittavat lisäksi aineenopettajalta vaadittavan sivuainekokonaisuuden.

Åbo Akademissa psykologian tutkimuksen keskeisiä tutkimusaloja ovat muun muassa:

  • Kognitiivinen neurotiede
  • Seksologia
  • Kielen psykologia ja kaksikielisyys
  • Aggressiotutkimus
  • Oikeuspsykologia
  • Evoluutiopsykologia
  • Käyttäytymisgenetiikka

Suoritettuasi psykologian maisterin tutkinnon voit hakea oikeutta toimia laillistettuna psykologina. Psykologin työ on vaihtelevaa, ja työpaikkanasi voi olla sairaala, terveyskeskus, koulu, yliopisto, henkilöstöhallinto, konsulttiyritys, kunta, työvoimatoimisto, vankila tai poliisilaitos. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä. Psykologeille on suuri tarve yhteiskunnassamme eikä vastavalmistuneilla juurikaan ole huolta työttömyydestä!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, C-talo krs 2
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31