Skriv här det du söker efter!

Processkemi

Processkemi

Processkemi

Nya material, processer och instrument behövs för att hitta hållbara lösningar på den globala energiförsörjningen. Du som studerar processkemi lär dig att förstå hur olika material och ämnen fungerar och reagerar, vilket är av ytterst stor vikt då man utvecklar nya banbrytande produkter och kemiska processer. Det kan vara frågan om att göra bra och billiga solceller eller hitta kostnadseffektiva lösningar för att rena dricksvatten.

Studierna är mångsidiga och metodinriktade med både teoretiska och praktiska element. De ger dig en bred kunskapsbas och möjlighet till specialisering genom valfria kurser i ett flertal olika ämnen. Studieomgivningen är innovativ och internationell med nära kontakter till industrin. Ditt diplomarbete gör du med stor sannolikhet i samarbete med ett företag.

Utbildningen ger dig en bred teknisk grund och utmärkta arbetsmöjligheter, såväl utomlands som i Finland.

Christoffer Lindfors.

Ett speciellt område inom processkemi är kemisk analys av små mängder av ämnen som kan ha stor betydelse i miljösammanhang. Processkemi erbjuder nya material, processer och instrument som vi behöver för att kunna lösa de stora frågorna, såsom människans välmående och den globala energiförsörjningen, på ett hållbart sätt.

Studier i processkemi ger dig goda förutsättningar för expert- och chefsjobb både inom industrin och den offentliga sektorn. Med en examen i processkemi kan du exempelvis jobba med analys av vatten och livsmedel, utveckling av nya läkemedel, plaster och keramer, samt biobränslen och andra förnybara energikällor. Inom universiteten arbetar våra utexaminerade bland annat som forskare, lektorer och professorer. En del arbetar även som konsulter eller startar eget. Utexaminerade diplomingenjörer har många intressanta arbetsmöjligheter med god lön, även utomlands!

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Processkemi/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo