Kirjoita tähän hakemasi!

Prosessikemia

Prosessikemia

Prosessikemia

Uusia materiaaleja, prosesseja ja laitteita on kehitettävä, jotta esimerkiksi globaali energiahuolto voidaan turvata kestävällä tavalla. Prosessikemian opinnoissa perehdytään eri materiaalien toimintaan ja reaktioihin, eli saat osaamista, jota tarvitaan uusien uraauurtavien tuotteiden ja kemianprosessien kehitystyössä. Hyvien ja edullisten aurinkokennojen valmistaminen tai puhtaan juomaveden tuottaminen kustannustehokkaasti ovat esimerkkejä tällaisen kehitystyön kohteista.

Monipuolisiin ja menetelmäpainotteisiin opintoihin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Saat laaja-alaisen tiedollisen pohjan ja voit erikoistua sisällyttämällä opintoihisi muiden oppiaineiden tarjoamia valinnaiskursseja. Opiskeluympäristö on innovatiivinen ja kansainvälinen, ja yhteydet teollisuuteen ovat tiiviit. Diplomityösi teet todennäköisesti yritysyhteistyönä.

Yhtenä prosessikemian erityisenä tutkimusalana on sellaisten ympäristön kannalta merkityksellisten aineiden kemiallinen analyysi, joita esiintyy pieninä määrinä. Prosessikemian tutkimus tuottaa uusia materiaaleja, prosesseja ja laitteita, joiden avulla voimme löytää kestäviä ratkaisuja ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, kuten ihmisten hyvinvointiin tai globaaliin energiahuoltoon.

Prosessikemian opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä teollisuuden että julkisen sektorin palveluksessa. Prosessikemian tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi veden tai elintarvikkeiden analysoinnin, uusien lääkeaineiden, muovien ja keraamien kehittämisen tai biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien energialähteiden kehittämisen parissa. Yliopistomaailmassa voit toimia tutkijana, opettajana tai professorina. Osa tutkinnon suorittaneista toimii konsulttitehtävissä tai yrittäjinä. Diplomi-insinööreillä on runsaasti kiinnostavia ja hyväpalkkaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, myös ulkomailla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Aurum
Henrikinkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Processkemi/Åbo Akademi
Henrikinkatu 2
20500 Turku