Kirjoita tähän hakemasi!

Opettajankoulutukseen suuntautunut kasvatustiede

Opettajankoulutukseen suuntautunut kasvatustiede

Opettajankoulutukseen suuntautunut kasvatustiede pääaineena

Opetuksella pyritään määrätietoisesti vaikuttamaan ihmisten oppimiseen eri tavoilla. Kasvatustiede tarkastelee koulutusta, opetusta ja kasvatusta, ja painopiste on erityisesti lasten ja nuorten koulutuksessa. Tulevat luokanopettajat opiskelevat opettajankoulutukseen suuntautunutta kasvatustiedettä pääaineena. Kasvatustieteen opinnoissa syvennytään niihin taitoihin ja kompetensseihin, joita opettaja tarvitsee jokapäiväisessä työssään koulussa ja yhteiskunnassa. Pohdiskelet opettajan ammatti-identiteettiä ja hankit työkaluja, joita tarvitset roolissasi kouluyhteisön jäsenenä. Perehdyt lasten ja nuorten kehitykseen ja otat selvää koulutukseen liittyvistä sukupuolikysymyksistä, monimuotoisuudesta ja digitalisaatiosta. Harjoittelet suunnittelu- ja opetustaitoja ja opit tarkastelemaan opetustasi kriittisesti ajankohtaisten tieteellisten teorioiden pohjalta. Monipuoliset kasvatustieteen opinnot antavat laajan tietopohjan, johon voit tukeutua tulevassa ammatissasi.

Opiskelet ensimmäisenä pitkänä sivuaineena ainedidaktiikkaa ja sen lisäksi muita peruskoulutukseen sisältyviä aineita ja ainekokonaisuuksia. Useat, eri vaiheissa suoritettavat harjoittelujaksot ovat tärkeä osa opintoja ja niitä suoritetaan sekä Vaasan harjoituskoulussa tai kielikylpykoulussa että valinnaisessa kenttäkoulussa.

Luokanopettajakoulutuksen yhteydessä tehdään tutkimusta opettajankoulutukseen suuntautuneen kasvatustieteen ja ainedidaktiikan aloilla. Monissa opettajankoulutukseen suuntautuneen kasvatustieteen tutkimushankkeissa on yhteisenä teemana opettajan professio. Opettajaan ja oppimiseen suuntautunut kasvatustieteen tutkimus on vakiintunutta, ja se tarjoaa jatkuvasti uusia näkökulmia ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimuksen tausta-ajatuksena on, että laajempi tietämys opettajan työstä ja työn ehdoista ja niiden ymmärtäminen ovat merkittäviä seikkoja opettajankoulutuksen ja opettajien jatkokoulutuksen sisällön kannalta.

Opiskelu luokanopettajaksi antaa kelpoisuuden toimia alakoulun luokkien 1–6 luokanopettajana sekä esiopetuksen opettajana. Useimmat tutkinnon suorittaneista toimivat opettajana perusopetuksen puitteissa. Osa valmistuneista jatkaa opintojaan ja ryhtyy tutkijaksi tai yliopisto-opettajaksi, osa puolestaan toimii esikoulunopettajana, varhaiskasvatuksen opettajana, kieltenopettajana, rehtorina tai eri organisaatioissa koulutusvastaavana. Opettajaksi valmistuneet voivat työskennellä myös Opetushallituksessa ja erilaisten säätiöiden (mm. Svenska folkskolans vänner ja Svenska kulturfonden) palveluksessa. Monet luokanopettajat toimivat myös TV:n ja median parissa tai musiikki- ja viihdealalla. Kasvatustieteen opinnot antavat valmiuksia, joista on hyötyä monilla työelämän aloilla koululaitoksen ulkopuolellakin!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa