Skriv här det du söker efter!

Informationssystem – forskning

Informationssystem – forskning

Ämnet informationssystem fokuserar både i sin forskning och utbildning på kombinationen av färdigheter och materiella förutsättningar för framgångsrik digital transformation – vi förändrar och förbättrar vardagen för konsumenter och företag. Vi arbetar i nära samarbete med ämnet informationssystem vid Åbo universitet på följande områden:

• IT-styrning
• dataanalys
• utvecklande av digitala tjänster
• affärsmodellering

Uppdaterad 13.7.2020