Kirjoita tähän hakemasi!

Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätiede pääaineena

Yhteiskunnan digitalisaatio asettaa yrityksille uusia vaatimuksia. Uusien liiketoimintamallien luominen yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja yhteisöjen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden uudistaminen edellyttävät liiketoimintajohtajilta sekä innovaatiokykyä että teknologista osaamista. Tietojärjestelmätieteen opintojen myötä opit ajattelemaan analyyttisesti ja perehdyt moderneihin yritysteorioihin, jotka mahdollistavat digitalisaation järjestelmällisen johtamisen. Opit ratkaisemaan kuluttajien ja yritysten ongelmia sekä parantamaan ja muokkaamaan arjen toimintoja ja liiketoimintaa luovalla tiedon ja tekniikan soveltamisella. Tätä varten tarvitset sekä kauppatieteellistä että tietoteknistä osaamista. Työssäsi tuotat tietoa ja lisäarvoa asiakkaille sekä helpotat eri organisaatioiden välisiä prosesseja ja yhteistyötä.

Tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijana perehdyt syvällisesti liiketoimintamalleihin, digitaalisten palveluiden kehitykseen, data-analytiikkaan ja IT-johtamiseen. Voit yhdistää tutkintoosi opintoja informaatioteknologian ja kauppatieteiden koulutusohjelmista ja siten luoda itsellesi haluamasi ammatillisen profiilin. Aineopinnoissa osa kursseista on englanninkielisiä, ja syventävissä opinnoissa käytetään vain englantia. Opetus toteutetaan osittain yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Muuttuvassa maailmassa informaatioteknologian osaaminen on kauppatieteilijöille aina vain tärkeämpää, ja tietojärjestelmätiede on myös hyödyllinen sivuainevalinta muiden aineiden opiskelijoille.

 

 

Digitalisaatiossa on kyse talouden uudelleen järjestämisestä, entistä kilpailukykyisempien tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden luomisesta informaatioteknologisten innovaatioiden avulla. Digitalisaatio ei ole itsestään etenevä luonnonvoima. Digitalisaatioon liittyvää suunnittelua ja huolellista toteuttamista varten tarvitaan asiantuntijoita, joilla on sekä informaatioteknologian että liiketalouden osaamista. Tietojärjestelmätieteen oppiaineessa sekä tutkimuksen että koulutuksen keskiössä ovat digimurroksen edellyttämät valmiudet ja aineelliset edellytykset. Me muutamme ja parannamme kuluttajien ja yritysten arkea.

Teemme tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston tietojärjestelmätieteiden oppiaineen kanssa seuraavilla osa-alueilla:

  • IT-johtaminen
  • data-analytiikka
  • digitaalisten palveluiden kehittäminen
  • liiketoimintamallinnus.

Kauppatieteiden tutkinto pääaineena tietojärjestelmätiede avaa monia uramahdollisuuksia digitaalisen liiketoiminnan piirissä. Voit työskennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä isoissa tai pienissä yrityksissä ja organisaatioissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia työelämässä, ja nimikkeenäsi voi olla esimerkiksi data-analyytikko, chief digital officer tai IT-johtaja. Alumneistamme moni toimii yrittäjänä, liiketoiminta-analyytikkona, IT-konsulttina tai yritysjohdon tehtävissä. Tulevaisuus tarvitsee ekonomeja, joilla on IT-osaamista!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 A
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Informationssystem
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku