Kirjoita tähän hakemasi!

Suomen kieli

Suomen kieli

Suomen kieli pääaineena

Suomen kieli on monella tavoin ainutlaatuinen ja mielenkiintoinen opiskeluaine, myös kansainväliseltä kannalta tarkasteltuna. Suomen kielen opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja variaatioihin sekä tutustutaan kielentutkimuksen teorioihin ja menetelmiin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin. Omaksut fennistiikkaan kuuluvat kielitieteelliset peruskäsitteet ja opit ymmärtämään suomalaista kaunokirjallisuutta ja suomen kielen kehitykseen vahvimmin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi opit käyttämään suomen kieltä eri yhteyksissä. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tutustut fonologian, morfologian, syntaksin ja kielen normien keskeisiin käsitteisiin sekä suomenkieliseen kaunokirjallisuuteen. Voit valita, opiskeletko suomen kieltä yleisellä linjalla, aineenopettajalinjalla vai kielen ja talouden linjalla. Aineenopettajalinjalla opiskellaan kasvatustiedettä pitkänä sivuaineena. Kielen ja talouden linjalla erikoistutaan kielenkäyttöön yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja kauppatieteiden ammattikieleen ja opiskellaan liiketaloutta sivuaineena. Suomen kieltä voi opiskella myös sivuaineena.

Opinto-oppaassa on tarkempia tietoja oppiaineen kurssivalikoimasta:

Suomen kielen opiskelijoilla on monia mielenkiintoisia työllistymisvaihtoehtoja. Monet tutkinnon suorittaneet työskentelevät aineenopettajana, ja työpaikan voi löytää myös toimittajana, tiedottajana, kääntäjänä, tulkkina, kielenhuoltajana ja kieliasiantuntijana. Voit myös ryhtyä suomen kielen tutkijaksi tai työskennellä erilaisissa tehtävissä kaupan alalla. Suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitaan työelämässä monilla tahoilla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, M-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti