Finska språket – forskning

Finska språket – forskning

Personalens forskning

Urpo Nikanne
I min forskning är jag speciellt intresserad av finsk grammatik, ordförråd och semantik: hur kan vi bäst beskriva språksystemet fungerar som en helhet? Det finska språket är ett exempel av den allmänmänskliga språkförmågan och i min forskning siktar jag alltid på en sådan beskrivning att den är relevant för den allmänna språkteorin. Min teoretiska bakgrund är i generativ språkforskning och jag har utvecklat speciellt den konceptuella semantikens teori vidare.

Forskarstuderande

Julia Grünewald
Annika Koskelainen
Jutta Rosenberg
Kasia Wojciechowicz

Uppdaterad 20.3.2018