Skriv här det du söker efter!

Apotekspraktik – anvisningar för apoteken

Apotekspraktik – anvisningar för apoteken

Ett apotek som inte tidigare fungerat som undervisningsapotek ska ansöka om undervisningsapoteksstatus från universiteten. Även vid byte av apotekare bör ett nytt tillstånd sökas.

Undervisningsapotekstillstånd ges från varje universitet skilt för sig men ansökan om undervisningsapoteksstatus kan med fördel göras gemensamt från alla tre universitet med denna blankett (på finska).

Åbo Akademi skickar inte någon automatisk bekräftelse på ansökan utan ansökan behandlas då en elev från ÅA önskar göra sin praktik på det aktuella apoteket. Då apoteket ansöker om undervisningsapoteksstatus rekommenderas att apotekaren eller apotekets praktikansvarige provisor bekantar sig med guiden om handledning av farmacistuderanden som finns på finska: Oppilaan ohjaaminen opetusapteekissa.

Lärandemålen för praktiken är de samma för alla tre undervisningsenheter som utbildar farmaceuter.

Praktikansvariga vid Åbo Akademi:

Universitetslärare
Anne Eriksson
02-214 4042, 040-7774493
anne.eriksson(at)abo.fi

Studierådgivare
Jessica Lindroos
02-215 4517
jessica.lindroos(at)abo.fi

Uppdaterad 19.3.2021