Skriv här det du söker efter!

Apotekspraktik – anvisningar för apoteken

Apotekspraktik – anvisningar för apoteken

Den obligatoriska apotekspraktiken är en väsentlig och viktig del av farmaceutexamen. Målsättningen med apotekspraktiken är att stöda studeranden att utvecklas till sin profession och skapa en yrkesidentitet. Praktiken stöder också studeranden att förmå omsätta sitt teoretiska kunnande i praktiken. Den obligatoriska apotekspraktiken erbjuder studeranden möjlighet att förkovra sig och utveckla färdigheter i en äkta verksamhetsmiljö.

Studier som krävs innan studeranden är berättigad att gå på praktik

Undervisningsapotek

Ett apotek som inte tidigare fungerat som undervisningsapotek ska ansöka om undervisningsapoteksstatus från universiteten. Även vid byte av apotekare bör ett nytt tillstånd sökas. Undervisningsapotekstillstånd ges från varje universitet skilt för sig men ansökan om undervisningsapoteksstatus kan med fördel göras gemensamt från alla tre universitet med denna blankett (på finska).

Åbo Akademi skickar inte någon automatisk bekräftelse på ansökan om undervisningsapoteksstatus utan ansökan behandlas då en elev från ÅA önskar göra sin praktik på det aktuella apoteket.

Mer information om att fungera som undervisningsapotek och handledning av studeranden:

Allmän information om apotekspraktiken

på finska:

Opetusapteekkiharjoittelun käytännöt

Praktikansvariga vid Åbo Akademi:

Universitetslärare
Anne Eriksson
02-214 4042, 040-7774493
anne.eriksson(at)abo.fi

Studierådgivare
Anett Mrowinski
02-215 3545
anett.mrowinski(at)abo.fi

Länkar om apotekspraktiken till

Helsingfors Universitet

Itä Suomen Yliopisto

 

Uppdaterad 20.3.2024