Skriv här det du söker efter!

Apotekspraktik – anvisningar för apoteken

Apotekspraktik – anvisningar för apoteken

Ett apotek som inte tidigare fungerat som undervisningsapotek ska ansöka om undervisningsapoteksstatus från universiteten. Även vid byte av apotekare bör ett nytt tillstånd sökas.

Undervisningsapotekstillstånd ges separat från alla tre universitet och bör ansökas vid varje universitet skilt för sig. Ansökan kan med fördel göras med denna ansökan som skickas i original med apotekarens underskrift till undervisningsenheterna. Åbo Akademi skickar inte någon automatisk bekräftelse på ansökan utan ansökan behandlas då en elev från ÅA önskar göra sin praktik på det aktuella apoteket. Kuopio universitet upprätthåller en databas med information om alla undervisningsapotek varför det vore önskvärt att apoteken fyller i en E-broschyr om apoteket (endast på finska). Då apoteket ansöker om undervisningsapoteksstatus rekommenderas att apotekaren eller apotekets praktikansvarige provisor bekantar sig med följande dokument:

Guiden Handeldning av farmacistuderande vid ett undervisningsapotek

finns också på finska: Oppilaan_ohjaaminen_opetusapteekissa

Lärandemålen för praktiken är de samma för alla tre undervisningsenheter som utbidlar farmaceuter.

Praktikansvariga vid Åbo Akademi:

Universitetslärare
Anne Eriksson
02-214 4042, 040-7774493
anne.eriksson(at)abo.fi

Studierådgivare
Jessica Lindroos
02-215 4517
jessica.lindroos(at)abo.fi

Helsingin Yliopisto apteekkiharjoittelu

Itä Suomen Yliopisto apteekkiharjoittelu

Uppdaterad 23.5.2018