Skriv här det du söker efter!

Engelska språket och litteraturen – forskning

Personalens forskning

Tuija Virtanen-Ulfhielm forskar i digital kommunikation på engelska (se t.ex. Pragmatics of Computer-Mediated Communication och Adaptability in New Media) .

Anthony Johnsons forskningsområden innefattar tidigmodern litteratur (Shakespeare, Ben Jonson, eirenism och samhällsbyggande), interartiella studier och kulturell imagologi (särskilt poesi och arkitektur, litteratur och musik, tvärvetenskapliga tvärströmmar i irländsk poesi). Han är redaktör för projektet The Works of James Shirley (Oxford University Press), ledare för projektet ‘Digital Orationes’ och en grundare av projektet  ‘The Time Machine’. Se www.abo.fi/projekt/harvesting-the-iconosphere/

Brita Wårvik forskar i diskursmarkörer och konnektiver, speciellt i fornengelska narrativa texter, inom historisk text och diskurslingvistik.

Martin Gills forskningsintressen innefattar sociolingvistik, speciellt frågor rörande språk, identitet och autenticitet, samt databaserad kommunikation.

Jason Finch forskningsområde är litteraturvetenskap med rumslig inriktning, speciellt modern stadslitteratur (London, the slum, urban peripheries, second cities). Jason är projektledare i Finland för “Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting” (PUTSPACE), ett treårigt projekt finansierat av ERC inom forskningsprogrammet HERA “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” (2019 – 22). Se www.putspace.eu och pressmeddelande.

Silja Laines forskningsområden innefattar kulturhistoria, landskapsstudier och litteratur. Hon är post-doc forskare i “Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting” (PUTSPACE), ett treårigt projekt finansierat av ERC inom forskningsprogrammet HERA “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” (2019 – 22). Se www.putspace.eu.

Loukia Lindholm

Eva Norrman

Elizabeth Marsden

Ann Tso

Charlotte Stormbom, FD, projektforskare

Adam Borch, forskningsassistent, doktorand

Roger D. Sell, professor emeritus

 

Doktorander

Aino Haataja
Aleksandra Ianchenko
, cotutelle doktorand
Johanna Jansson
Emma Kanckos
Andreas Lehtinen
Aino Malmivirta
Cathryn McWilliams
Mats Nyholm
Kevin Wolke

 

Gästforskare

Tommi Alho, FD
Izabela Czerniak, FD
Lena Englund, FD (University of Eastern Finland)
Signe-Anita Lindgrén, FD (Aalto University)
Petter Skult, FD

Projekt

PUTSPACE Interdisciplinary HERA Project on Cultures of Public Transport in Europe

BATMATA corpus of BA Theses and MA Theses completed in the department between 1972 and 2016 (topic areas: linguistics, literature, and society)

ICLE – The International Corpus of Learner English

Forskningsseminarier

  • SPREMI (Språkvetenskapliga forskarseminariet) – ett gemensamt forskningsseminarium för alla språkämnen vid Åbo Akademi. Seminarierna äger rum på torsdagar kl. 15-17 varannan vecka.
  • PREMIS (Post-graduate Research in English: Multimodal and Interdisciplinary Studies) – ett litterärt och kulturellt seminarium som fokuserar på att stöda och marknadsföra forskning genom att koncentrera sig på nya utvecklingar inom litteratur. Seminariet värdesätter multi-modala, interdisciplinära eller multi-kulturella inslag från forskare inom närliggande ämnesområden.

Uppdaterad 31.8.2021