Skriv här det du söker efter!

Engelska språket och litteraturen – forskning

Engelska språket och litteraturen – forskning

Personalens forskning

Anthony Johnsons forskningsområden innefattar tidigmodern litteratur (Shakespeare, Ben Jonson, eirenism och samhällsbyggande), interartiella studier och kulturell imagologi (särskilt poesi och arkitektur, litteratur och musik, tvärvetenskapliga tvärströmmar i irländsk poesi). Han är redaktör för projektet The Works of James Shirley (Oxford University Press), ledare för projektet ‘Digital Orationes’ och en grundare av projektet  ‘The Time Machine’. Se www.abo.fi/projekt/harvesting-the-iconosphere/

Brita Wårvik forskar i diskursmarkörer och konnektiver, speciellt i fornengelska narrativa texter, inom historisk text och diskurslingvistik.

Jason Finch forskningsområde är litteraturvetenskap med rumslig inriktning, speciellt modern stadslitteratur (London, the slum, urban peripheries, second cities). Jason är projektledare i Finland för “Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting” (PUTSPACE), ett treårigt projekt finansierat av ERC inom forskningsprogrammet HERA “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” (2019 – 22). Se www.putspace.eu och pressmeddelande.

Loukia Lindholm

Izabela Czerniak

Elizabeth Marsdens forskningsintressen är i pragmatik, särskilt frågorna om hur mänskliga nätverk och språkliga praxis formas och utvecklas. Hennes forskning fokuserar huvudsakligen på dator-förmedlad kommunikation och (o)hövlighet.

Ann Tsos forskning behandlar populära ombildningar av världsstäder, särskilt teorier om världskapande och alternativa historier. Hennes korta monografi, ,The Literary Psychogeography of London, publicerades nyligen i Palgrave Macmillan Literary Urban Series.

Charlotte Stormbom, FD, projektforskare

Tuija Virtanen-Ulfhielm forskar i digital kommunikation på engelska (se t.ex. Pragmatics of Computer-Mediated Communication, Adaptability in New Media och Face-work in Online Discourse).

Roger D. Sell, professor emeritus

Martin Gills forskningsintressen innefattar sociolingvistik, speciellt frågor rörande språk, identitet och autenticitet, samt databaserad kommunikation.

 

Doktorander

Adam Borch
Aino Haataja

Aleksandra Ianchenko
, cotutelle doktorand
Emma Kanckos
Andreas Lehtinen
Aino Malmivirta
Eva Norrman
Meeria Vesala
Kevin Wolke

Projekt

PUTSPACE Interdisciplinary HERA Project on Cultures of Public Transport in Europe

BATMATA corpus of BA Theses and MA Theses completed in the department between 1972 and 2016 (topic areas: linguistics, literature, and society)

ICLE – The International Corpus of Learner English

Forskningsseminarier

  • SPREMI (Språkvetenskapliga forskarseminariet) – ett gemensamt forskningsseminarium för alla språkämnen vid Åbo Akademi. Seminarierna äger rum på torsdagar kl. 15-17 varannan vecka.
  • PREMIS (Post-graduate Research in English: Multimodal and Interdisciplinary Studies) – ett litterärt och kulturellt seminarium som fokuserar på att stöda och marknadsföra forskning genom att koncentrera sig på nya utvecklingar inom litteratur. Seminariet värdesätter multi-modala, interdisciplinära eller multi-kulturella inslag från forskare inom närliggande ämnesområden.

Uppdaterad 12.4.2023