Skriv här det du söker efter!

Engelska språket och litteraturen – forskning

Personalens forskning

Tuija Virtanen-Ulfhielm forskar i digital kommunikation på engelska (se t.ex. Pragmatics of Computer-Mediated Communication och Adaptability in New Media) .

Anthony Johnsons forskningsområden innefattar tidigmodern litteratur, interart och cultural imagology. Han är ledare för projektet  ‘Digital Orationes’ och en grundare av projektet  ‘The Time Machine’.

Brita Wårvik forskar i diskursmarkörer och konnektiver, speciellt i fornengelska narrativa texter, inom historisk text och diskurslingvistik.

Martin Gills forskningsintressen innefattar sociolingvistik, speciellt frågor rörande språk, identitet och autenticitet, samt databaserad kommunikation.

Jason Finch forskningsområde är litteraturvetenskap med rumslig inriktning, speciellt modern stadslitteratur (London, the slum, urban peripheries, second cities).

Lena Englund forskar i litteratur från södra Afrika samt självbiografiska texter

Roger D. Sell, professor emeritus

Doktorander

Tommi Alho
Adam Borch
Eva Fjällström
Aino Haataja
Johanna Jansson
Emma Kanckos
Andreas Lehtinen
Inna Lindgrén
Loukia Lindholm
Cathryn McWilliams
Eva Norrman
Mats Nyholm
Petter Skult
Leila Soikkonen
Charlotte Stormbom


Forskningsseminarier

  • SPREMI (Språkvetenskapliga forskarseminariet) – ett gemensamt forskningsseminarium för alla språkämnen vid Åbo Akademi. Seminarierna äger rum på torsdagar kl. 15-17 varannan vecka.
  • PREMIS (Post-graduate Research in English: Multimodal and Interdisciplinary Studies) – ett litterärt och kulturellt seminarium som fokuserar på att stöda och marknadsföra forskning genom att koncentrera sig på nya utvecklingar inom litteratur. Seminariet värdesätter multi-modala, interdisciplinära eller multi-kulturella inslag från forskare inom närliggande ämnesområden.

Projekt

BATMATA corpus of BA Theses and MA Theses completed in the department between 1972 and 2016 (topic areas: linguistics, literature, and society)

ICLE – The International Corpus of Learner English

Uppdaterad 25.3.2019