Kirjoita tähän hakemasi!

Solu- ja molekyylibiotiede

Solu- ja molekyylibiotiede

Solu- ja molekyylibiotiede

Biologia, lääketiede ja biokemia elävät mullistavaa aikakautta. Solu- ja molekyylibiotieteen opinnoissa opitaan ymmärtämään, miten solut elävät ja miksi ne kuolevat sekä perehdytään solujen elinkaareen ja käyttäytymiseen ja kudosten ja elinten muodostumiseen. Lisäksi opitaan solun tärkeistä biomolekyyleistä ja siitä, miten ne yhdessä muodostavat solujen rakenteita ja soluelimiä ja tuottavat soluille energiaa. Lisäksi tarkastellaan solujen tärkeitä biomolekyylejä ja sitä, miten ihminen ja muut organismit toimivat. Opinnoissa käsitellään myös ihmisen DNA:n rakentumista, geenien periytymistä sekä sitä, miten solujen toimintahäiriöt voivat johtaa erilaisten sairauksien kehittymiseen ja miten soluihin liittyviä prosesseja ja ohjausmekanismeja voidaan hyödyntää lääkeaineiden tuotekehityksessä ja diagnostiikassa.

Solu- ja molekyylibiotiede on monipuolinen oppiaine, joka pitää sisällään sekä teoreettisia että käytännöllisiä elementtejä. Pääaineen lisäksi opiskelet lyhyenä sivuaineena kemiaa ja voi lisäksi sisällyttää opintoihisi itseäsi kiinnostavia valinnaisia kursseja. Halutessasi voit pätevöityä biologian aineenopettajaksi, ja siinä tapauksessa opiskelet sivuaineena kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta (usein kemiaa tai maantiedettä). Muiden pääaineiden opiskelijat voivat opiskella osia solu- ja molekyylibiotieteen kurssitarjonnasta sivuaineena.

Det bästa med att få studera cell och molekylär biovetenskap är att utöver det teoretiska inom ämnet så får man också laborera och göra andra praktiska saker, vilket är otroligt intressant.

Julia Fredman.

Åbo Akademissa harjoitetaan sekä solubiologian että biokemian tutkimusta. Lisätietoja löydät näiden pääaineiden esittelyistä.

Solubiologian tai biokemian maisterin tutkinnon suorittaneille on työmarkkinoilla tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja hyvät työllisyysnäkymät. Sekä Suomessa että ulkomailla voi työllistyä esimerkiksi lääke-, biotekniikka- ja elintarviketeollisuuden sekä oikeuslääketieteen palvelukseen tai yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan. Solubiologeja työskentelee myös konsulttiyritysten, valtiollisten laboratorioiden, tutkimushallinnon, Euroopan unionin ja bioinstituuttien palveluksessa. Solubiologin ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi tutkija, professori, opettaja, projektikoordinaattori, tuotekehittäjä, laadunvarmistaja, sairaalakemisti tai projektiarvioija. Solubiologin tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Biocity
Tykistökatu 6
20520 Turku

Postiosoite

Cell och molekylär biovetenskap/Åbo Akademi
Tykistökatu 6
20520 Turku