Skriv här det du söker efter!

Företagsekonomi (forskarutbildning)

Företagsekonomi (forskarutbildning)

Sökande till doktorandprogrammet i företagsekonomiska vetenskaper, som har avlagt en magisterexamen inom lämpligt område men inte fördjupade studier i något av ämnena informationssystem, internationell marknadsföring, organisation och ledning eller redovisning kan antas för att avlägga filosofie doktorsexamen med företagsekonomi som huvudämne. Handledare väljs då från något av ämnena informationssystem, internationell marknadsföring, organisation och ledning eller redovisning.

 

Uppdaterad 10.2.2022