Skriv här det du söker efter!

Stipendium för utbytesstudier i SoleGrant

Stipendium för utbytesstudier i SoleGrant

När du har blivit beviljad utbytesplats (efter ansökan i Solemove)

Om Åbo Akademi beviljar en studerande en utbytesplats, är studenten automatiskt berättigad till ett stipendium. För att kunna betala ut stipendiet, måste följande instruktioner göras:

 1. Tag emot platsen i Solemove efter att vi har kontaktat dej.
 2. Fyll i SoleGrant senast 31.5 om du ska på hösten på utbyte, om du ska på vårterminen är din deadline 31.10.
 3. Om du ska åka på ett Erasmus+ eller Coimbra (SEMP) utbyte, bör du göra ett Erasmus+ OLS språktest; följ instruktionerna du får per e-post.
 4. Närvaroanmäl dej vid ÅA i god tid.

Hur fyller jag i SoleGrant?

OBS! Du som åker via Nordplus!

Om du ska åka via nätverken för bildkonst, filosofi, finska, informationsvetenskap, Lärarutbildning (NNTE), Nordic Early Literacy, psykologi, slöjdpedagogik, statskunskap, teologi eller Volda ska INTE SÖKA om stipendium i SoleGrant! Du får stipendiumet av en annan högskola; du får instruktioner om detta separat av Nordplus-koordinatorn eller ämnets kontaktperson.

Åka du på utbyte inom följände nätverk?

 • NORDLYS
 • NOREK (Företagsekonomi)
 • NORDLIKS
 • NORDTEK

Om du ska åka på utbyte inom de ovannämnda nätverk (inte till Stockholm Universitet, Göteborg Universitet eller Färöarnas Universitet) bör du ansöka om ett Erasmus+ stipendium i SoleGrant. Välj Erasmus+ Category 1 när du ansöker om ditt stipendium.

Om du ska åka på utbyte inom NORDLYS till Stockholm Universitet, Göteborg Universitet eller Färöarnas Universitet, bör du välja ”Exchange Studies Nordplus” i SoleGrant.

 1. Logga in på SoleMove https://saas.solenovo.fi/solemove/ 
 2. Öppna SoleGrant; ikonen är på sidans övre kant.
 3. Klicka Create new application; där finns ett alternativ att välja från.
 4. Fyll i ditt personskyddssignum. Kontrollera informationen i fliken Personal data (municipality of taxation = beskattningskommun)
 5. I fliken Exchange/placement information ska du korrigera din verkliga utbytestid. De datum som nu är där kommer från din utbytesansökan – och du vet kanske noggrannare i detta skede hur det blir de facto. Du som får Erasmus+ stipendium måste vara extra noga med datumen – om du fyller i mycket fel, kan det vara att du måste betala tillbaka efter utbytet (eftersom stipendiet räknas ut för varje dag du är på utbyte, inte hela månader) – och det är inte kul för varken dej eller oss!
 6. Fyll i dina bankuppgifter under Grant information (IBAN och BIC)
  – Kontrollera att datumet är det samma som i den föregående fliken
  – Permanent adress är en permanent adress för dej i Finland; egen eller föräldrars. Behövs för stipendieutbetalningen.
  – Välj rätt Grant type, enligt ditt utbytesprogram. Läs noga instruktionerna som är ovanför blanketten i fliken Grant information!
  – Du behöver inte fylla i en summa; bara klicka ”Calculate”. Om det ändå inte fungerar, hittar du summorna här
  – Välj även rätt alternativ Purpose of the grant.
  – Kontrollera att du har klickat i alla små rutor för godkännande (2 st).
 7. Skicka in blanketten för behandling under fliken ”Acceptance”.

När din ansökan har behandlats, får du ett e-post om detta, samt att du ser du det beviljade stipendiet i fliken Decisions. Du får vid behov ännu utprintat ett stipendiebevis under fliken Enclosures.

 

Uppdaterad 13.11.2020