Skriv här det du söker efter!

Åk 7-9 och andra stadiet

Åk 7-9 och andra stadiet

Cirkulärekonomi

SYSAV

Åk 7-9 och andra stadiet: Spel om cirkulärekonomi

Marina delar

Agenda målen:
Digitala spel

Faktablad och ordlista: Faktablad och begreppsförklaringar

Social hållbarhet:

Skräplabbet: Tips om skräp och återvinning

Aktuella nyheter om hållbarhet – livsstilstest: Sitra sv_fi

WWF vår stad 2030:Biologisk mångfald, Klimat och energi, Konsumtion och avfall samt Mat

WWF:s klimatkalkylator: Klimatkalkylatorn

Earth hour: Earth-hour

WWF: Earth-hour-2021

EU-lag som stoppar avskogning: Avskogning

Presentationer från kursbrickans utbdilningstillfällen
Social hållbarhet:
Resiliensverkstaden 2
Resiliensverkstaden 1

 

Ekologisk hållbarhet
Natur och Miljö del 1
Natur och Miljö del 2

 

Andra stadiet
Föreläsare Catharina Groop:
Sysselsättning och korruption
Fattigdom i Finland relaterat till den övriga världen

 

Föreläsare Annina Kainu:
Grunderna i ekonomisk hållbarhet
Cirkulär ekonomi

 

Föreläsare Cecilia Lundberg och Johanna Fredenberg:
Ekologisk hållbarhet
Klimatneutralitet
Länkar och referenser till ekologisk hållbarhet och klimatneutralitet

 

Föreläsare Sonja Enestam: Ny teknologi och framtida energiformer

 

Film: Är vego alltid bättre än kött?

 

Film: Grunderna i ekonomisk hållbarhet

 

Päin helvettiä! Ympäristöahdistus ja toivo.

Panu Pihkala

Uppdaterad 3.6.2021