Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för yrkeslärarutbildningen

Antagningsgrunder för yrkeslärarutbildningen

Hur kan jag bli antagen till pedagogiska studier för lärare med yrkeslärarinriktning?

Pedagogiska studier för lärare, 60 sp, med inriktning på andra stadiets yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ansvarar endast för den pedagogiska behörigheten.

Ansökan är öppen under perioden 26.2–15.3.2024 (fram till kl. 15.00).

 

Antagningskriterier för sökande 2024

Sökande till yrkeslärarutbildning (pedagogiska studier för lärare 60 sp) bör ha avlagt grundstudier om minst 20 sp i antingen allmän pedagogik eller vuxenpedagogik för att kunna bli antagen till utbildningen, samt studier på andra stadiet eller högre nivå för att ha en bransch att göra undervisningsövningar inom. Sökande som har avlagt minst 10 sp av grundstudierna i allmän pedagogik eller vuxenpedagogik vid ansökningstidens utgång blir kallade till urvalsprov, men bör kunna uppvisa intyg över 20 sp inom april månad för att kunna antas. Även övriga pedagogikstudier kan komma ifråga.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Urvalsprov

Urvalsprovet ordnas i Vasa v. 15 på plats i Vasa. Urvalsprovet består av en 20 minuter lång intervju med tre bedömare.

Bedömarna ger poäng på skalan 0-5, även halva steg kan användas. Sökande bör erhålla minst sex poäng i intervjun för att kunna antas, men så att alla bedömare har godkänt den sökande. De sökande rangordnas och gallras enligt resultatet i urvalsprovet. Tidigare urvalsprov tas inte i beaktande utan alla sökande deltar i urvalsprovet 2024.

Notera att studierna innehåller praktik där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2024 antar fakulteten 20 studerande till yrkeslärarutbildning. Sökande som har fått besked om antagning till utbildningen bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen genom studieinfo.fi.

Sökande som erhållit minst 6 poäng i urvalsprovet men ändå inte fått plats på utbildningen placeras på reservlista i fallande ordning enligt resultat i urvalsprovet och erhåller plats i mån av möjlighet (d.v.s. då sökande som antagits inte tagit emot sin plats).

Är du redan antagen till yrkeslärarstudierna och vill återuppta studierna?

Kontakta fakultetens studierådgivning fpv-studieradgivare@abo.fi.

 

Uppdaterad 1.11.2023