Skriv här det du söker efter!

Systematisk teologi – personal

Systematisk teologi – personal

Mikael Lindfelt, TD, docent
Professor i systematisk teologi (tjänstledig 2020-2024)
Prorektor

Björn Vikström, TD, docent
Professor i systematisk teologi 2020-2024

Pamela Slotte, TD, docent
Professor i religion och rätt

Anni Maria Laato, TD, docent
Universitetslärare i dogmatik (tjänstledig ht 2020)

Heidi Jokinen, TD
Universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi ht 2020

Anssi Ollilainen, TD
Universitetslärare i dogmatik ht 2020

Forskare

Carolin Ahlvik-Harju, TD, projektforskare
Laura Hellsten, TD, forskardoktor
Oskari Juurikkala, TD, JD, forskardoktor

Uppdaterad 3.11.2020