Skriv här det du söker efter!

Systematisk teologi – personal

Systematisk teologi – personal

Mikael Lindfelt, TD, docent
Professor i systematisk teologi (tjänstledig 2022-2026)
Rektor

Björn Vikström, TD, docent
Professor i systematisk teologi

Pamela Slotte, TD, docent
Professor i religion och rätt

Anni Maria Laato, TD, docent
Äldre universitetslektor i dogmatik
Forskningsledig

Heidi Jokinen, TD
Universitetslektor i teologisk etik och religionsfilosofi

Ilona Blumgrund
Universitetslärare i dogmatik

Tomas Ray
Universitetslärare i dogmatik

Forskare

Laura Hellsten, TD, projektforskare
Oskari Juurikkala, TD, JD, forskardoktor

Uppdaterad 25.8.2023