Skriv här det du söker efter!

Prorektorerna

Prorektorerna

Prorektor ansvarig för grundutbildning

Professor Mikael Lindfelt

Prorektorn ansvarig för grundutbildningen är ordförande i grundutbildningsnämnden. Prorektorn utvecklar kvalitetshanteringen inom sitt ansvarsområde grundutbildning.

Telefon: +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi
Adress:
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Prorektor ansvarig för forskning

Professor Stefan Willför

Prorektorn ansvarig för forskarutbildningen är ordförande i nämnden för forskning och forskarutbildning och utvecklar kvalitetshanteringen inom sitt ansvarsområde forskarutbildning.

Telefon: +358 40 504 7904
E-post: stefan.willfor@abo.fi
Adress:
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Prorektorernas uppgifter

  • vara ställföreträdande för rektor.
  • ansvara för grundutbildningen, respektive forskarutbildningen.
  • fungera som ordförande för grundutbildningsnämnden respektive nämnden för forskning och forskarutbildning.
  • utveckla kvalitetshanteringen inom sina ansvarsområden grundutbildning och forskning.

Uppdaterad 8.4.2020