Skriv här det du söker efter!

Vicerektorerna

Vicerektor för grundutbildning

Christina Nygren-Landgärds

Vicerektorn ansvarig för grundutbildningen är ordförande i grundutbildningsnämnden.

Vicerektorn utvecklar kvalitetshanteringen inom sitt ansvarsområde grundutbildning.

Telefon: (02) 215 3413 och 050 408 9092
E-post: christina.nygren-landgards@abo.fi

Adress: Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Vicerektorer för forskningsfrågor

Stefan Willför

Vicerektorn ansvarig för forskarutbildningen är ordförande i nämnden för forskning och forskarutbildning och utvecklar kvalitetshanteringen inom sitt ansvarsområde forskarutbildning.

Telefon: +358 46 921 9683
E-post: stefan.willfor@abo.fi

Niklas Sandler

Vicerektor som sköter styrgruppsarbetet gällande forskningsprofilerna och den femte profileringsansökan.

Telefon: +358 46 921 5883
E-post: niklas.sandler@abo.fi

Adress: Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Vicerektorerna har samma mandatperiod som rektor Mikko Hupa, 1.1.2015–31.7.2019.

Vicerektorernas uppgifter

Enligt Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 5§ ska vicerektorerna:

  • vara ställföreträdande för rektor.
  • ansvara för grundutbildningen, respektive forskarutbildningen.
  • fungera som ordförande för grundutbildningsnämnden respektive nämnden för forskning och forskarutbildning.
  • utveckla kvalitetshanteringen inom sina ansvarsområden grundutbildning och forskning.
  • använda en del av sin arbetstid för forskning och undervisning.

Klicka här för förvaltningsinstruktionen.

Uppdaterad 8.4.2019