Skriv här det du söker efter!

Program för studieorienteringen i Vasa

Program för studieorienteringen i Vasa

Studieorientering 2023 för nya studerande vid utbildningarna i Vasa

Studieorienteringen ordnas i Akademisalen (C302), Academill, Strandgatan 2 och är gemensam för hela campus Vasa, d.v.s. både för FPV-studerande och för FSEJ-studerande vars utbildning finns i Vasa.

 


MÅNDAG 28.8.2023

13.00 – 13.15 Välkomsthälsning av Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi
13.15 – 13.20 Välkomsthälsning av Lisbeth Fagerström, rektor för Åbo Akademi i Vasa
13.20 – 13.25 Välkomsthälsning av Jonas Söderlund, studiechef vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
13.25 – 15.00 Information om utbildningen med utbildningslinjeansvariga, professorer m.fl.
15.00 – 15.10 PAUS
15.10 – ca 16.30 Huvudtutorns hälsning, Emma Johansson och utbildningsvisa träffar med tutorerna

 

TISDAG 29.8.2023

10.00 – 10.30 Information om biblioteket, bilbiotekarie Linda-Marie Evertson
10.30 – 10.45 IT-stöd och datasäkerhet, systemchef Jens Granlund
10.45 – 11.15 Introduktion till Åbo Akademis digitala miljöer, pedagogisk utvecklare Anna Granberg
11.15 – 12.30 LUNCHPAUS
12.30 – 14.00 Akademiska studier och studieplanering, studierådgivare Anna Smedlund
14.00 – Frivilligt: Frågor till studierådgivarna

 

ONSDAG 30.8.2023

10.00 – 11.15 Egenlärarträff gruppvis med egenläraren, samling i Akademisalen
11.15 – 12.30 LUNCHPAUS
12.30 – 13.00 Obligatoriska och valfria språkkurser, Språkcentret vid ÅA
13.00 – 13.30 Information om stipendier och finansiering av studier, koodinator Paulina Ahokas
13.30 – 13.45 Säkerhet och trygghet på campus, överexpeditionsmästare Roland Nylund
13.45 – 14.00 PAUS
14.00 – 15.00 Inspirationsföreläsning om vetenskapliga studier, specialforskare Linda Mannila
15.00 – 15.10 ”Vasaregionen – din framtid finns här!”,  Tuija Räihä-Pundars, VASEK

 

TORSDAG 31.8.2023

10.00 – 10.30 Kursstart av den för kandidatstuderande obligatoriska kursen Akademiska studiefärdigheter, 5 sp  universitetslärare Sanna Tuomela
10.30 – 10.50 ÅAs trakasseriombud Anita Sundman
10.50 – 11.15 ÅAU Sports, idrottsinstruktör Anki Stenkull-Aura
11.15 – 12.30 LUNCHPAUS
12.30 – 12.50 Information om SHVS Studenthälsan
12.50 – 13.10 Studiepsykologen Jennifer Söderlund
13.10 – 13.20 Information om utbytesstudier, koordinator för internationella ärenden Katie Fagerström
13.20 – 13.30 PAUS
13.30 – 15.00 Presentation av ÅAS Studentkåren och ämnesföreningar

 

Programmet kan ändra något fram till v. 35 så vänligen kontrollera den nyaste versionen inför själva studieorienteringen.

Uppdaterad 7.12.2023