Skriv här det du söker efter!

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för universitetsstuderande i Finland följs med av Åbo Akademi, statistikcentralen och Akava.

Karriäruppföljningar

Arbetsforum sänder årligen ut enkäter till ÅA utexaminerade

  • 1 år efter examen
  • 5 år efter examen
  • 3 år efter doktorsexamen

Informationen som samlas in används för utvecklingen av utbildningen men också som viktig info t.ex. vid karriärvägledningssituationer. Rapporter finns på sidan ÅA Alumner i arbetslivet 

Här några resultat i korthet över utexaminerade under 2020 hösten 2021:

  • Sysselsättningsgrad: 90%, arbetslöshetsgrad 4 %
  • 26 % har haft arbetslösa perioder under sitt första år i arbetslivet, i medeltal i 4,24 månader
  • Medianlönen är 3.175 €
  • Tillsvidareanställning har drygt hälften av de som svarat.
  • 43% jobbar inom offentliga sektorn (stat, kommun), 36% inom privata sektorn, 3% är företagare

Ca 3/4 har ett arbete vars kravnivå motsvarar eller är mer krävande än utbildningen.

 

Den nationella Töissä.fi -portalen innehåller liknande information från utexaminerade från alla Finlands universitet, där du kan filtrera huvudämnesvis. Mera info hittar du i den högra spalten.

 

 

Som ÅA-studerande har du tillgång till den internationella portalen GoinGlobal som innehåller information om hur du söker jobb- och praktikplatser globalt. Du har tillgång till GoinGlobal via länken på ÅA:s Intranät. Gällande praktikmöjligheter och –finansiering hittar du mer information på våra sidor på ÅA:s Intranät. 

Bekanta dig alltid med organisationens system och riktlinjer angående löner och löneutveckling. Inom den privata sektorn inleds löneförhandlingarna i regel redan i ansökningsskedet då arbetsgivaren ber dig meddela ditt löneanspråk. Även inom offentliga sektorn kan det vara möjligt att påverka lönen, speciellt efter en tid på det nya jobbet, genom att ta upp ärendet med förmannen eller inom ramen för löne- och utvecklingssamtal. Exakt hur mycket man kan och ska begära i lön är knepigt. Om möjligt, lönar det sig att meddela en lönegaffel i stället för en definitiv summa. Underskatta inte din arbetsinsats men var diplomatisk då du förhandlar om din lön. Mera information får du via fackförbundens lönerekommendationer. 

Arbetsavtalet innehåller information om t.ex. arbetsuppgifter, anställningsform, uppsägningstid, lön och löneförmåner, arbetstid och övertidskompensation, pension, reseersättning och traktamenten. En del av dessa bestäms i möjligt kollektivavtal. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal så hänvisar anställningsavtalet ofta till detta.

Ett kollektivavtal reglerar frågor som rör bl.a. semester, uppsägningstider, övertidskompensation, sjuklön, löneförmåner. Kollektivavtalet anger endast miniminivåer och arbetsplatsen kan ha förhandlat om bättre villkor. Om du får jobb i en organisation där det inte finns ett kollektivavtal så är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller. Mer information och råd om arbetsavtal får du t.ex. via länkarna nedan. 

Arbetarskyddsförvaltningen 

AKAVA

Arbets- och näringsministeriet

Uppdaterad 11.3.2024