Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för fristående behörighetsgivande studier för elev- och studiehandledare, 60 sp

Antagningsgrunder för fristående behörighetsgivande studier för elev- och studiehandledare, 60 sp

Hur kan jag bli antagen till behörighetsgivande studier för elev- och studiehandledare?


Sidan har 10.1.24 uppdaterats med
 tilläggsinformation om ytterligare tio studieplatser i antagningen våren 2024.

Ansökan är öppen i särskild e-blankett på denna sida under perioden 13-27.3.2024 fram till kl. 15.00.

Antagna studerande avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten. Fristående studerande har inte rätt att kräva specialarrangemang och har heller inte rätt att få studiesociala förmåner. Studierätt ges för två år, men studierna (60 sp) kan ev. avläggas på 1,5 läsår.

De fristående behörighetsgivande studierna för elev- och studiehandledare omfattar totalt 60 sp.

Fem av studieplatserna riktar sig till dig som har en högre högskoleexamen. De tio tilläggsplatserna våren 2024 är öppna att sökas av dig med en högre högskoleexamen och/eller generell lärarbehörighet.

Gemensamt antagningsförfarande för sökande 2024

Antagningen sker i två steg. Ifall antalet sökande är färre än 31 går samtliga direkt vidare till skede två (poängräkning på basis av betyg). Ifall antalet sökande är fler än 30 deltar du i det gemensamma ÅA-provet och på basis av det kan du gå vidare till skede två (poängräkning på basis av betyg). Betygspoängen (och eventuellt motivationsbrev) är det avgörande skedet i antagningen.

  1. Om antalet behöriga sökande är fler än 30, deltar samtliga sökande i det gemensamma ÅA-provet. Sökande rangordnas på basen av resultatet i det gemensamma ÅA-provet, och de 30 med högst poäng går vidare till andra skedet. Om antalet behöriga sökande är 30 eller färre går de direkt vidare till andra skedet (poängräkning på basis av betyg).
  2. Poängräkning sker på basis av betyg i den examen som ligger som grund för ansökan. Poängen räknas enligt vägt medeltal. Betyget relateras till en skala där max. är 30 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 30/5) = 23]. Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan.
  3. Vid behov av ytterligare gallring (om fler personer har samma betygspoäng) beaktas motivationsbrev baserat på frågor i ansökningsblanketten.
  4. De fem + tio platserna fylls enligt följande:
    1. Först tilldelas fem studieplatser åt de sökande med högst poäng
    2. Av resterande 25 sökande går de med generell lärarbehörighet vidare och de tio med högst poäng antas.

Alla sökande inlämnar motivationsbrev men detta beaktas endast för sökande som placerar sig på poänggränsen och som har samma betygspoäng. Motivationsbrevet skrivs in i ansökningsblanketten.

Poängräkningen i antagningens andra skede görs:

  • För personer med högre högskoleexamen på basis av kandidat- och magisterbetyg
  • För personer utan högre högskoleexamen men med yrkeslärarbehörighet på basis av intyg över 60 sp pedagogiska studier för yrkeslärare

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs en viss språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Urvalsprov (det gemensamma ÅA-provet)

Urvalsprovet ordnas 3.6.2024 kl. 10.00-12. Sökande till de fristående behörighetsgivande studierna deltar i urvalsprovet i Vasa, Academill. Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egna bärbara dator. Mer info hittas på Åbo Akademis sidor om det gemensamma urvalsprovet.

Sökande meddelas per e-post inom april månad om deltagande i ÅA-provet krävs eller inte.

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2024 antar fakulteten 15 studerande till fristående behörighetsgivande studier för elev- och studiehandledare. Sökande som har fått besked om antagning till studierna bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen. Man kan bara ta emot en fristående behörighetsgivande studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Notera att studierna innehåller praktik där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

SORA-lagstiftning

Notera att studierna omfattas av SORA-lagstiftningen.

Uppdaterad 14.3.2024