Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för lärare, inriktning högskolepedagogik

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för lärare, inriktning högskolepedagogik

Hur kan jag bli antagen till behörighetsgivande studier för lärare med högskolepedagogisk inriktning?

Ansökan är öppen i särskild e-blankett 26.2-15.3.2024 kl. 15.00.

Antagningskriterier för sökande 2024

Sökande till högskolepedagogik (pedagogiska studier för lärare 60 sp) bör ha avlagt minst en yrkeshögskoleexamen eller en högre högskoleexamen eller motsvarande. Sökande bör dessutom ha avlagt grundstudier i pedagogik om minst 20 sp (t.ex. allmän pedagogik eller vuxenpedagogik) för att kunna bli antagen till utbildningen. Sökande som har avlagt minst 10 sp av grundstudierna i pedagogik vid ansökningstidens utgång blir kallade till urvalsprov, men bör kunna uppvisa intyg över 20 sp inom april månad för att kunna antas. Även övriga pedagogikstudier kan komma ifråga.

Vi rekommenderar att du är anställd vid en högskola eller universitet eftersom de flesta kurserna handlar om att utveckla den egna undervisningen.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Urvalsprov

Urvalsprovet ordnas 17-18.4.2024 via Zoom. Urvalsprovet består av en 20 minuter lång intervju med tre bedömare.

Bedömarna ger poäng på skalan 0-5, även halva steg kan användas. Sökande bör erhålla minst sex poäng i intervjun för att kunna antas, men så att alla bedömare har godkänt den sökande. De sökande rangordnas och gallras enligt resultatet i urvalsprovet. Tidigare urvalsprov tas inte i beaktande utan alla sökande deltar i urvalsprovet 2024.

Notera att studierna innehåller praktik där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

Urvalsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2024 antar fakulteten 10 studerande till högskolepedagogik. Sökande som har fått besked om antagning till utbildningen bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen.

Sökande som erhållit minst 6 poäng i urvalsprovet men ändå inte fått plats på utbildningen placeras på reservlista i fallande ordning enligt resultat i urvalsprovet och erhåller plats i mån av möjlighet (d.v.s. då sökande som antagits inte tagit emot sin plats).

Är du redan antagen till högskolepedagogik och vill återuppta studierna?

Kontakta fakultetens studierådgivning fpv-studieradgivare@abo.fi.

Vill du endast avlägga enskilda kurser?

För att avlägga enskilda kurser behöver du inte vara antagen till högskolepedagogik. Läs mera här.

 

Uppdaterad 27.2.2024