Skriv här det du söker efter!

Behörighetsgivande studier för lärare, inriktning högskolepedagogik

Behörighetsgivande studier för lärare, inriktning högskolepedagogik

Högskolepedagogik

Varför studera högskolepedagogik?

För dig som undervisar på högskola ger kurserna en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger. Som högskolelärare behöver du samarbeta, arbeta för en nätverkande lärarkultur och kontinuerligt arbeta med den egna kompetensutvecklingen.

Studierna ger dig en generell pedagogisk lärarbehörighet (pedagogiska studier för lärare, 60 sp). För att få den generella lärarbehörigheten behöver man vara antagen till högskolepedagogiken.

Enskilda kurser i högskolepedagogik

Utan att vara antagen till högskolepedagogik kan personal och doktorander vid ÅA avlägga max fyra specifika kurser inom ämnesstudierna:

HP00BQ02 Didaktisk design av högskoleundervisning
HP00CN24 Digital didaktik i högre utbildning
HP00CN25 Handledning i teori och praktik i högre utbildning
HP00BQ05 Utbildningsledarskap

Anmälan till dessa fyra kurser sker via denna e-blankett (öppnas senare).

Den som redan har pedagogisk lärarbehörighet kan välja någon/några av kurserna ovan enligt eget intresse.

Se våra videor om Högskolepedagogik:

Video 1: Varför behövs högskolepedagoik?

Video 2: Vad säger deltagarna om högskolepedagogiken?

Video 3: Varför behövs pedagogiskt ledarskap?

Alla kurser inom ämnesstudierna är flexibla hybridkurser där deltagandet sker online eller på plats i Vasa eller Åbo vid sidan av det egna arbetet. Grundstudierna i pedagogik ska avläggas innan du påbörjar ämnesstudierna.

Undervisningsspråket inom ämnesstudierna är primärt engelska men handledningen och examinationen sker utgående från studerandes språkliga bakgrund.

Studier som ingår i behörighetsgivande studier i högskolepedagogik

Grundstudier i pedagogik 25 sp.

Grundstudiehelheten kan bestå av studier i till exempel allmän pedagogik, vuxenpedagogik, specialpedagogik eller lärarinriktade grundstudier.

Ämnesstudier i pedagogik 35 sp från 1.8.2022

HP00BQ02 Didaktisk design av högskoleundervisning
HP00CN24 Digital didaktik i högre utbildning
HP00CN25 Handledning i teori och praktik i högre utbildning
HP00BQ12 Undervisningspraktik 1
HP00BQ05 Utbildningsledarskap
HP00BQ09 Pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete
HP00BQ06 Undervisningspraktik 2

Om jag tidigare avlagt kurser i universitets- eller högskolepedagogik? Om du avlagt studier i universitets- eller högskolepedagogik enligt tidigare modeller och vill fortsätta studera med målet att avlägga pedagogisk behörighet kan du få tillgoräknat tidigare avlagda kurser.

Är du redan antagen till högskolepedagogiken och vill återuppta studierna?

Kontakta fakultetens studierådgivning fpv-studieradgivare@abo.fi.

Omfattning

60 sp

Ort

Nätbaserad

Undervisningsspråk

Svenska, engelska

Ansökningstid

26.2-15.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 26.2-15.3.2024 kl. 15:00.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier