Skriv här det du söker efter!

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Ansökan till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering öppnas våren 2022. Dessa sidor uppdateras.

 

Ansökan till Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma utbildning för arkivstudier och dokumenthantering kan göras under tiden 4-17.5.2020. Magisterstudierna kan avläggas inom huvudämnena folkloristik, etnologi och Finlands historia vid Åbo universitet samt nordisk etnologi, nordisk folkloristik och nordisk historia vid Åbo Akademi. Till studierna antas 15 studerande. Åbo Akademi har en kvot på 3 studerande och Åbo universitet en kvot på 12 studerande. Det finns ingen intern kvotering mellan de deltagande läroämnena.

Även studenter från andra än ovannämnda huvudämnen kan söka till utbildningen, men antagning kräver byte av huvudämne samt möjligen även bryggstudier som kompletterar studierna i det nya huvudämnet. Behovet av bryggstudier fastställs av den ansvariga i det huvudämne inom vilket den studerande kommer att avlägga sin examen. Behovet av bryggstudier bör diskuteras med personalen vid det nya huvudämnet innan ansökningstiden utgår.

Du kan även ansöka till utbildningen som extra studerande, fortbildningsstuderande eller via gemensam ansökan till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi. De här ansökningarna beaktas om antagningskvoten (15) inte fylls av andra ansökningar.

Utbildningen är tvåspråkig, du behöver sålunda kunna följa undervisning både på svenska och finska.

Antagningskriterier

 • Kandidatexamen bör vara avlagd senast 31.8.2020
 • För den som söker in via gemensam ansökan ska kandidatexamen vara avlagd senast 31.7.2020 i enlighet med Åbo Akademis bestämmelser. Vid Åbo universitet gäller datumet 31.5.2020.
 • Den sökandes grund- och ämnesstudier inom huvudämnes- och biämnesstudier eller motsvarande studier bör vara avlagda senast 31.8.2020.
 • Om en sökande som valts till utbildningen inte per 31.8.2020 avlagt kandidatexamen eller de grund- och ämnesstudier som krävs för utbildningen återtas den beviljade studierätten.
 • Studieframgång.
 • Motivation för utbildningen. En motivationsbrev ska bifogas till ansökan, anvisningar nedan.

Ansökan

Ansökan sker med en Webropolblankett där man fyller i begärda basuppgifter, ger en motivationsbeskrivning och bifogar studieregisterutdrag och andra möjliga bilagor. Om studierna kräver byte av huvudämne bör den sökande diskutera möjliga bryggstudier med det nya huvudämnets personal före ansökan inlämnas och bifoga information om detta i ansökningsblanketten.

Motivationsbrev

Bekanta dig med utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering på webbsidan https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/arkistoalan-ja-asiakirjahallinnan-maisteriopinnot

Inkludera alla fem punkter i ditt motivationsbrev. Brevets längd är max 4 000 tecken (utan mellanslag)

 1. Varför du är intresserad av utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering?
 2. Har du möjlighet till att förbinda dig till att avlägga studierna på heltid inom ramen för den rekommenderade studietiden (två år) och hur kommer du att göra det?
 3. Vilken typs ämnesområden intresserar dig med tanke på din avhandling pro gradu?
 4. Hur ser du på din studieförmåga och dina studievanor, d.v.s. på vilket sätt du studerar?
 5. Vad tänker du om din framtid efter att du slutfört utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering?

Besked om antagning

Antagningens resultat meddelas senast den 22.6.2020.

OBS! De som deltar i den gemensamma ansökan till magisterstudier (magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi) fyller inte i någon särskild blankett utan söker endast via gemensam ansökan.

Mera information

Ett informationstillfälle om arkivstudierna ordnas 5.3.2020 kl. 14-15.30 i aud Radiatorn, Arken. Alla intresserade är välkomna!

Mera information om ansökan och om utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering ges av universitetslärare Kirsi Hänninen, kimaha@utu.fi

Ansvarspersoner inom olika huvudämnen vid ÅA:

Nordisk etnologi: Niklas Huldén, nhulden@abo.fi
Nordisk folkloristik: Lena Marander-Eklund, lmarande@abo.fi
Nordisk historia: Kasper Kepsu, kasper.kepsu@abo.fi

Uppdaterad 29.10.2021