Skriv här det du söker efter!

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Ansökan till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering
pågår 6-17.5.2024.

 

Ansökan till Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma utbildning för arkivstudier och dokumenthantering kan göras i maj 2024. Magisterstudierna kan avläggas inom huvudämnena nordisk etnologi, nordisk folkloristik och nordisk historia vid Åbo Akademi samt folkloristik, etnologi, kulturhistoria, Finlands historia och allmän historia vid Åbo universitet. Till studierna antas 15 studerande. Åbo Akademi har en kvot på 4 studerande och Åbo universitet en kvot på 11 studerande. Det finns ingen intern kvotering mellan de deltagande läroämnena.

Även studenter från andra än ovannämnda huvudämnen kan söka till utbildningen, men antagning kräver byte av huvudämne i enlighet med fakultetens regler för byte av huvudämne. Se närmare information på Intra.

Du kan även ansöka till utbildningen som extra studerande, fortbildningsstuderande eller via högskolornas gemensamma ansökan till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi. De här ansökningarna beaktas om antagningskvoten (15) inte fylls av andra ansökningar.

Utbildningen är tvåspråkig, du behöver sålunda kunna följa undervisning både på svenska och finska.

Antagningskriterier

 • Kandidatexamen bör vara avlagd senast 31.8.2024
 • För den som söker in via högskolornas gemensamma ansökan ska kandidatexamen vara avlagd senast 31.7.2024 i enlighet med Åbo Akademis bestämmelser.
 • Den sökandes grund- och ämnesstudier inom huvudämnes- och biämnesstudier eller motsvarande studier bör vara avlagda senast 31.8.2024.
 • Om en sökande som valts till utbildningen inte per 31.8.2024 avlagt kandidatexamen eller de grund- och ämnesstudier som krävs för utbildningen återtas den beviljade studierätten.
 • Studieframgång.
 • Motivation för utbildningen. Ett motivationsbrev ska bifogas till ansökan, anvisningar nedan.

Ansökan

Ansökan sker med en Webropolblankett (öppnas här 6.5.2024) där man fyller i begärda basuppgifter, ger en motivationsbeskrivning och bifogar studieregisterutdrag och andra möjliga bilagor. Om studierna kräver byte av huvudämne ska den sökande diskutera bytet med det nya huvudämnets personal före ansökan inlämnas och bifoga information om detta i ansökningsblanketten.

Motivationsbrev

Bekanta dig med utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering på webbsidan https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/arkistoalan-ja-asiakirjahallinnan-maisteriopinnot

Inkludera alla fem punkter i ditt motivationsbrev. Brevets längd är max 4 000 tecken (utan mellanslag)

 1. Varför du är intresserad av utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering?
 2. Har du möjlighet till att förbinda dig till att avlägga studierna på heltid inom ramen för den rekommenderade studietiden (två år) och hur kommer du att göra det?
 3. Vilken typs ämnesområden intresserar dig med tanke på din avhandling pro gradu?
 4. Hur ser du på din studieförmåga och dina studievanor, d.v.s. på vilket sätt du studerar?
 5. Vad tänker du om din framtid efter att du slutfört utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering?

Besked om antagning

Antagningens resultat meddelas senast den 20.6.2024.

OBS! De som deltar i den gemensamma ansökan till magisterstudier (magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi) fyller inte i Webropolblanketten utan söker endast via högskolornas gemensamma ansökan. Publicering av antagningens resultat följer i dessa fall den nationella tidtabellen för gemensam ansökan.

Mera information

Två informationstillfällen ordnas i april 2024:

 • ÅA: tisdag 16.4.2024 kl. 13.15-13.45 i Radiatorn eller på Zoom. Kontakta Ann-Catrin Östman för zoomlänk (aostman@abo.fi)
 • TY: måndag 22.4.2024 kl. 13.00-14.00 i Arcanum ARC A270 (2 vån.) eller på distans. Länk hittas här.

Alla intresserade är välkomna med!

Mera information om ansökan och om utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering ges av universitetslärare Terhi Kivistö, termaki@utu.fi

Ansvarspersoner inom olika huvudämnen vid ÅA:

Nordisk etnologi: Niklas Huldén, nhulden@abo.fi
Nordisk folkloristik: Lena Marander-Eklund, lmarande@abo.fi
Nordisk historia: Johanna Ilmakunnas, johanna.ilmakunnas@abo.fi

Uppdaterad 8.4.2024