Skriv här det du söker efter!

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Informationen uppdateras, nästa ansökan våren 2020.

 

Ansökan till Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma utbildning för arkivstudier och dokumenthantering kan göras i maj 2020 (närmare tidpunkt publiceras senare). Magisterstudierna kan avläggas inom huvudämnena folkloristik, etnologi och Finlands historia vid Åbo universitet samt nordisk etnologi, nordisk folkloristik och nordisk historia vid Åbo Akademi. Till studierna antas 15 studerande. Åbo Akademi har en kvot på 3 studerande och Åbo universitet en kvot på 12 studerande. Det finns ingen intern kvotering mellan de deltagande läroämnena.

Även studenter från andra än ovannämnda huvudämnen kan söka till utbildningen, men antagning kräver byte av huvudämne samt möjligen även bryggstudier som kompletterar studierna i det nya huvudämnet. Behovet av bryggstudier fastställs av den ansvariga i det huvudämne inom vilket den studerande kommer att avlägga sin examen. Behovet av bryggstudier bör diskuteras med personalen vid det nya huvudämnet innan ansökningstiden utgår.

Du kan även ansöka till utbildningen som extra studerande, fortbildningsstuderande eller via gemensam ansökan till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi. De här ansökningarna beaktas om antagningskvoten (15) inte fylls av andra ansökningar.

Antagningskriterier

  • Kandidatexamen bör vara avlagd innan ansökningstiden utgår.
  • Den sökandes grund- och ämnesstudier inom huvudämnes- och biämnesstudier bör vara avlagda eller på motsvarande nivå innan ansökningstiden utgår.
  • Om kandidatavhandlingen eller huvudämnesstudierna inte är klara vid ansökningstidens utgång kan sökande bara antas villkorligt. Examen eller huvudämnesstudierna måste då vara genomförda senast den 13.7.2018 ifall antagningen slutgiltigt ska godkännas.
  • Studieframgång och kvalitet. Ett studieprestationsutdrag ska bifogas till ansökan.
  • Sökande bör visa motivation. En motivationsbeskrivning ska bifogas till ansökan, anvisningar nedan.

Ansökan

Ansökan sker med en Webropolblankett (blanketten publiceras då ansökningstiden börjar) där man fyller i begärda basuppgifter, ger en motivationsbeskrivning och bifogar studieregisterutdrag och andra möjliga bilagor. Om studierna kräver byte av huvudämne bör den sökande diskutera möjliga bryggstudier med det nya huvudämnets personal före ansökan inlämnas och bifoga information om detta i ansökningsblanketten.

Motivationsbeskrivning

Bekanta dig med utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering på webbsidan https://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkistoala-ja-asiakirjahallinta/Sivut/home.aspx

Berätta följande (max 2000 tecken):

  • Varför du är intresserad av arkivstudier och dokumenthantering
  • Om du kan förbinda dig till heltidsstudier och hur du tänkt dig färdigställa studierna under den föreskrivna tidsperioden på två år
  • Vilka framtidsplaner och önskemål du har för framtiden

Besked om antagning

Antagningens resultat meddelas senast den 1.6.2018. Den som blir antagen bör bekräfta att man mottar studierätten senast den 15.6.2018.

OBS! De som deltar i den gemensamma ansökan till magisterstudier fyller inte i någon särskild blankett utan söker endast via gemensam ansökan.

Mera information

Ett informationstillfälle ordnas måndag 12 mars 2018 kl. 11 i Aikala, Historicum/ Sirkkalakasern, Åbo universitet

Mera information om ansökan och om utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering ges av Taina Saarenpää, tmsaar@utu.fi

Ansvarspersoner inom olika huvudämnen vid ÅA:

Nordisk etnologi: Niklas Huldén, nhulden@abo.fi
Nordisk folkloristik: Lena Marander-Eklund, lmarande@abo.fi
Nordisk historia: Kasper Kepsu, kasper.kepsu@abo.fi

Uppdaterad 21.11.2019