Skriv här det du söker efter!

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Sök till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Ansökan till utbildning för arkivstudier och dokumenthantering öppnar i maj 2024.

Ansökningsinformationen nedan uppdateras i början av 2024.

 

Ansökan till Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma utbildning för arkivstudier och dokumenthantering kan göras i maj 2024. Magisterstudierna kan avläggas inom huvudämnena nordisk etnologi, nordisk folkloristik och nordisk historia vid Åbo Akademi samt folkloristik, etnologi, kulturhistoria, Finlands historia och allmän historia vid Åbo universitet. Till studierna antas 15 studerande. Åbo Akademi har en kvot på 4 studerande och Åbo universitet en kvot på 11 studerande. Det finns ingen intern kvotering mellan de deltagande läroämnena.

Även studenter från andra än ovannämnda huvudämnen kan söka till utbildningen, men antagning kräver byte av huvudämne samt möjligen även bryggstudier som kompletterar studierna i det nya huvudämnet. Behovet av bryggstudier fastställs av den ansvariga i det huvudämne inom vilket den studerande kommer att avlägga sin examen. Behovet av bryggstudier ska diskuteras med personalen vid det nya huvudämnet innan ansökningstiden utgår.

Du kan även ansöka till utbildningen som extra studerande, fortbildningsstuderande eller via högskolornas gemensamma ansökan till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi. De här ansökningarna beaktas om antagningskvoten (15) inte fylls av andra ansökningar.

Utbildningen är tvåspråkig, du behöver sålunda kunna följa undervisning både på svenska och finska.

Antagningskriterier

 • Kandidatexamen bör vara avlagd senast 31.8.2022
 • För den som söker in via högskolornas gemensamma ansökan ska kandidatexamen vara avlagd senast 29.7.2022 i enlighet med Åbo Akademis bestämmelser.
 • Den sökandes grund- och ämnesstudier inom huvudämnes- och biämnesstudier eller motsvarande studier bör vara avlagda senast 31.8.2022.
 • Om en sökande som valts till utbildningen inte per 31.8.2022 avlagt kandidatexamen eller de grund- och ämnesstudier som krävs för utbildningen återtas den beviljade studierätten.
 • Studieframgång.
 • Motivation för utbildningen. Ett motivationsbrev ska bifogas till ansökan, anvisningar nedan.

Ansökan

Ansökan sker med en Webropolblankett (öppnas här i maj 2024) där man fyller i begärda basuppgifter, ger en motivationsbeskrivning och bifogar studieregisterutdrag och andra möjliga bilagor. Om studierna kräver byte av huvudämne ska den sökande diskutera möjliga bryggstudier med det nya huvudämnets personal före ansökan inlämnas och bifoga information om detta i ansökningsblanketten.

Motivationsbrev

Bekanta dig med utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering på webbsidan https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/arkistoalan-ja-asiakirjahallinnan-maisteriopinnot

Inkludera alla fem punkter i ditt motivationsbrev. Brevets längd är max 4 000 tecken (utan mellanslag)

 1. Varför du är intresserad av utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering?
 2. Har du möjlighet till att förbinda dig till att avlägga studierna på heltid inom ramen för den rekommenderade studietiden (två år) och hur kommer du att göra det?
 3. Vilken typs ämnesområden intresserar dig med tanke på din avhandling pro gradu?
 4. Hur ser du på din studieförmåga och dina studievanor, d.v.s. på vilket sätt du studerar?
 5. Vad tänker du om din framtid efter att du slutfört utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering?

Besked om antagning

Antagningens resultat meddelas senast den 22.6.2022.

OBS! De som deltar i den gemensamma ansökan till magisterstudier (magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi) fyller inte i Webropolblanketten utan söker endast via högskolornas gemensamma ansökan. Publicering av antagningens resultat följer i dessa fall den nationella tidtabellen för gemensam ansökan.

Mera information

Ett informationstillfälle ordnas 9.3.2022 kl. 10-11.30 på Zoom. Alla intresserade är välkomna med!

https://utu.zoom.us/j/65698088347
Meeting ID: 656 9808 8347
Passcode: 448498

Mera information om ansökan och om utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering ges av universitetslärare Kirsi Hänninen, kimaha@utu.fi

Ansvarspersoner inom olika huvudämnen vid ÅA:

Nordisk etnologi: Niklas Huldén, nhulden@abo.fi
Nordisk folkloristik: Lena Marander-Eklund, lmarande@abo.fi
Nordisk historia: Johanna Ilmakunnas, johanna.ilmakunnas@abo.fi

Uppdaterad 20.10.2023